Студенти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» здали Єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ)

Студенти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» здали Єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ) на базі Національного університету біоресурсів та природокористування України.

ЄДКІ зі спеціальності «Ветеринарна медицина» на другому (магістерському) рівні вищої освіти є обов’язковим компонентом атестації здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Ветеринарна медицина». ЄДКІ – це стандартизована форма контролю досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти та оцінюванням таких результатів навчання.

Метою ЄДКІ є оцінювання готовності випускника університету самостійно здійснювати професійну діяльність лікаря ветеринарної медицини. У травні  викладачі кафедри здоров’я тварин і екології – в.о. завідувача кафедри, к.вет.наук, доцент Людмила Пархоменко, д.вет.наук, професор Людмила Наливайко та к.вет.наук Оксана Івлева прочитали узагальнюючі лекції для підготовки студентів, що завершують навчання за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» СО «магістр». Для успішного складання ЄДКІ майбутній лікар ветеринарної медицини має володіти компетентностями, які формуються під час вивчення комплексу фундаментальних, доклінічних та клінічних дисциплін упродовж всього нормативного терміну у закладі вищої освіти. Тестування здобувачів тривало 120 хв, упродовж яких вони мали відповісти на 100 тестових ситуаційних завдань.

Студенти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» здали Єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ)

Декан факультету ветеринарної медицини, доктор біологічних наук, професор, академік Національної академії аграрних наук України Микола Цвiлiховський, заступник декана з навчально-виховної роботи, кандидат ветеринарних наук, доцент, член-кореспондент НАН Вищої освіти України Юрій Жук провели екскурсію у Музеї анатомії, а також – на факультеті ветеринарної медицини, в його лабораторіях та кафедрах.

Студенти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» здали Єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ)

Засновником музею є д.вет.н., професор Олег МЕЛЬНИК, але усі співробітники кафедри залучені до створення музею. Екскурсія, яку провів доцент Микола Стегней, була надзвичайно цікавою та пізнавальною. На сьогоднішній день в музеї зібрано понад 1,5 тисячі анатомічних експонатів, першим з яких тут у 1989 році став череп антилопи кани.

Студенти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» здали Єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ)

Завідувач ННВ Клінічний центр «Ветмедсервіс» доцент В’ячеслав Соломон познайомив зі своїм великим і важливим господарством, яке забезпечує освітній процес студентів факультету. Центр обладнаний високотехнологічними приладами для рентгендіагностики, ендоскопії тварин, грумінгу, стоматології, а також має «Банк крові тварин» і співпрацює з науковими медичними установами.

Студенти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» здали Єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ)

Аграрний факультет сподівається на подальшу співпрацю і висловлює щиру подяку адміністрації Національного університету біоресурсів та природокористування України і декану Миколі Цвiлiховському та заступнику декана – Юрію Жуку за допомогу у наданні комп’ютерних аудиторій для проведення іспиту.

Студенти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» здали Єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ)