Київський фаховий коледж прикладних наук – партнер СНУ ім. В. Даля

Відбулося підписання Меморандуму між Східноукраїнським національним університетом імені Володимира Даля та Київським фаховим коледжем прикладних наук.

Цим Меморандумом Сторони висловлюють своє прагнення до розширення співпраці та спільної діяльності в галузі науки та освіти, обміну викладачами та студентами, а також спільної діяльності, спрямованої на інтеграцію до європейського освітнього простору.

Київський фаховий коледж прикладних наук – партнер СНУ ім. В. Даля

Директорка Київського фахового коледжу прикладних наук, д.т.н., професорка Ганна Щуцька розповіла, що коледж є провідним галузевим закладом освіти, що готує фахівців освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр та ступеня вищої освіти бакалавр за спеціальностями 182 Технології легкої промисловості, 022 Дизайн, 073 Менеджмент, 071 Облік і оподаткування, 231 Соціальна робота. Співпраця сприятиме створенню нових можливостей для  студентів та викладачів, реалізації обміну науковою інформацією та науковими публікаціями, а також спільній роботі над інноваційними проєктами в галузі інклюзивної освіти, обміну досвідом розвитку сучасних методів навчання.

Київський фаховий коледж прикладних наук – партнер СНУ ім. В. Даля

Ректорка Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, д.т.н., професорка Ольга Поркуян висловила надію, що спільна діяльність, спрямована на інтеграцію до європейського освітнього простору, надасть можливість більш якісної професійної підготовки здобувачів вищої освіти та їх подальшого працевлаштування на підприємствах та установах нашої держави, що сприятиме розвитку економіки України.