Навчальна практика майбутніх археологів триває

Вже третій тиждень триває спільна навчальна археологічна та музейна практика здобувачів вищої освіти СНУ ім. В. Даля спеціальності 032 «Історія та археологія» та Горлівського інституту іноземних мов спеціальності 014 «Середня освіта (історія)» в державному історико-культурному заповіднику «Межибіж» на Хмельниччині.

Археологічні розкопки, камеральна обробка матеріалу, датованого 16-17-м ст., опис знахідок для занесення їх у відповідну музейну документацію, лекції з археології Поділля, екскурсії на археологічні пам’ятки в околицях Меджибожу – це все те, чим займаються студенти двох східноукраїнських вишів на практиці.

Студентська практика в Меджибожі – це не тільки навчання та апробація знань, отриманих під час аудиторних занять. Експедиція – це і справжня школа життя.