Імерсивні технології – для фізичної реабілітації

Відбувся офлайн-семінар «Перспективи прикладного використання імерсивних технологій для фізичної реабілітації та сфери освіти» на базі новоутвореної освітньо-наукової лабораторії розширеної реальності XRLab.

В семінарі взяли участь зовнішні стейкголдери з ГО «Впровадження та розвиток імерсивних технологій» (ГО «ВИР»), які мають практичний досвід впровадження подібних рішень для профілактики різного виду захворювань, а також студенти та викладачі кафедр інформаційних технологій та програмування, здоров’я людини та фізичного виховання, психології та соціології, Факультету економіки та управління.

Представники ГО «ВИР» та викладачі кафедри інформаційних технологій та програмування познайомили присутніх з особливостями створення та використання імерсивного контенту, провели презентацію наявного обладнання лабораторій.

Серед учасників відбулася жвава дискусія щодо прикладних напрямків використання імерсивних технологій, а також можливостей, що дає поєднання досліджень віртуальної чи доповненої реальності з нейроінтерфейсами для профілактики посттравматичних розладів, а також наслідків ампутування кінцівок, що нажаль, є дуже актуальним за сучасних реалій в Україні.

У здобувачів вищої освіти та викладачів була можливість випробувати обладнання лабораторії та на собі відчути ті переваги, що дають технології імерсивності.

Представники кафедр та зовнішні стейкголдери домовилися про подальшу співпрацю в напрямку прикладних досліджень технологій імерсивності та вдосконалення техніки та технологій фізичної реабілітації осіб, що зазнали різноманітних травм в результаті війни. Іншим напрямом досліджень і розробок є використання імерсивних технологій в освіті та впровадження концепції «Імерсивний університет».