Назва

Тип

Введено в дію

Редакція

Примітка

Положення про вимоги до кваліфікаційних робіт у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля

Положення

01.09.2024

2024-01

Чинне з 01.09.2024

Додаток_1 Бланк титульний на випускну роботуШаблон

Чинне

Додаток_2 Бланк завдання на випускну роботуШаблон

Чинне