Д 29.051.11

19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»

Голова ради

Завацька Наталія Євгенівна, доктор психологічних наук, професор

Вчений секретар ради

Побокіна Галина Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент

Лукашов Олександр Олександрович

Спеціалізована вчена рада Д 29.051.11 із захисту докторських дисертацій з психології при Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля повідомляє про проведення засідання 06 липня 2024 р. у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля

Порядок денний на 06 липня 2024 року (початок засідання о 12.00):

Захист дисертації Лукашова Олександра Олександровича «Психологічні основи соціальної відповідальності особистості в умовах трансформаційного соціуму», подану на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук за науковою спеціальністю 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи».

Офіційні опоненти:

Бочелюк Віталій Йосипович, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та соціальної роботи Комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» (м. Запоріжжя);

Ковальчук Зоряна Ярославівна, доктор психологічних наук, професор, завідувачка кафедри теоретичної психології Інституту управління, психології та безпеки Львівського державного університету внутрішніх справ;

Попович Ігор Степанович, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології Херсонського державного університету.


Сорока Олена Михайлівна

Спеціалізована вчена рада Д 29.051.11 із захисту докторських дисертацій з психології при Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля повідомляє про проведення засідання 04 травня 2024 р. у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля

Порядок денний на 04 травня 2024 року (початок засідання о 12.00):

Захист дисертації СОРОКИ ОЛЕНИ МИХАЙЛІВНИ на тему«Соціально-психологічні основи стресостійкості фахівців морського і внутрішнього водного транспорту», подану на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук за науковою спеціальністю 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи».

Офіційні опоненти:

Попович Ігор Степанович, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології Херсонського державного університету;

Шевченко Росіна Петрівна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри практичної психології Одеського національного морського університету;

Кузікова Світлана Борисівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.


Шевченко Олена Леонідівна

Спеціалізована вчена рада Д 29.051.11 із захисту докторських дисертацій з психології при Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля повідомляє про проведення засідання 6 квітня 2024 р. у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля (вул. Іоанна Павла ІІ, б. 17, ауд. 401, м. Київ, 01042).

Порядок денний на 6 квітня 2024 року (початок засідання о 10.00):

Захист дисертації ШЕВЧЕНКО ОЛЕНИ ЛЕОНІДІВНИ на тему«СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРЕДИКТОРИ ПРОФЕСІЙНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВʼЯ», подану на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за науковою спеціальністю 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи».

Науковий керівник:

Завацька Наталія Євгенівна, доктор психологічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувачка кафедри практичної психології та соціальної роботи Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля МОН України.

Офіційні опоненти:

Борисюк Алла Степанівна, доктор психологічних наук, професор, завідувачка кафедри психології та філософії Буковинського державного медичного університету МОЗ України (м. Чернівці);

Білецький Павло Степанович, кандидат психологічних наук, директор Українського Північно-Східного Інституту прикладної та клінічної медицини  (м. Суми).


Курова Анастасія Володимирівна


Чала Тетяна Іванівна


Дигун Ірина Сергіївна