Центр розвитку кар'єри та підтримки підприємництва

Інформація про Центр розвитку кар’єри та підтримки підприємництва

Центр розвитку кар’єри та підтримки підприємництва є структурним підрозділом Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Центр сприяє створенню умов для розвитку кар’єри, подальшого працевлаштування та підтримки підприємницьких ініціатив здобувачів вищої освіти шляхом надання консультаційних та інформаційних послуг, організації неформального навчання, тренінгів, семінарів, підвищення освітнього рівня для здійснення підприємницької діяльності.

Діяльність Центру спрямована на розвиток підприємницьких навичок здобувачів вищої освіти шляхом залучення їх до практичної реалізації бізнес-проєктів та втілення особистих бізнес-ідей, в тому числі спільно із суб’єктами середнього та малого  підприємництва. Це сприяє  посиленню практичної спрямованості навчального процесу та залученню потенційних працедавців до участі в ньому; підвищенню ділової і підприємницької активності здобувачів вищої освіти; залученню представників бізнес-спільноти та стейкхолдерів до організації та проведення тренінгів, семінарів, конкурсів, бізнес-турнірів; неформальному навчанню, в подальшому формуванню полігону навчальних баз практики різної спрямованості  для різноманітних сфер  діяльності.

Основними завданнями діяльності Центру є:

 • Створення і зміцнення зв’язків між бізнесом і освітою;
 • Організація заходів, спрямованих на розвиток навичок підприємництва у студентів;
 • Створення умов для розвитку кар’єри та сприяння працевлаштуванню студентів, у тому числі надання консультаційної допомоги;
 • Організація курсів для студентів з метою підвищення їхнього потенціалу щодо здійснення підприємницької діяльності;
 • Надання комплексних консультаційних, освітніх й інформаційних послуг з питань господарського права, основ підприємництва, оподаткування, кредитування, інвестицій тощо;
 • Організація внутрішньоуніверситетських конкурсів бізнес-проектів з подальшим поданням кращих з них для участі у регіональних та всеукраїнських конкурсах, турнірах;
 • Створення умов для співпраці з потенційними роботодавцями.
 • Здійснення оперативної взаємодії з Торгово-промисловою палатою, Українським фондом підтримки підприємництва, іншими вітчизняними і зарубіжними фондами і програмами.
 • Проведення семінарів, тренінгів та інших заходів щодо надання допомоги з працевлаштування на етапі планування кар’єри.
 • Проведення організаційної та консультативної роботи зі студентами з питань їхнього працевлаштування.
 • Організація інформаційної роботи, спрямованої на анонсування заходів, що проводяться на міському та обласному рівнях у сфері сприяння працевлаштуванню.
 • Реалізація проектів, спрямованих на формування та розвиток громадських та підприємницьких ініціатив.
 • Тісна співпраця з органами студентського самоврядування, Асоціацією випускників університету з питань налагодження ділових стосунків з працюючими випускниками-потенційними роботодавцями та вирішення питань, пов’язаних зі сприянням в організації працевлаштування студентів університету.
 • Налагодження співпраці з державною службою зайнятості, з підприємствами,  громадськими організаціями, засобами масової інформації, науково-дослідними інститутами, органами влади та місцевого самоврядування з питань сприяння працевлаштуванню студентів.
 • Сприяння розвитку міжнародних зв’язків університету із залученням випускників, що працюють за кордоном.

   

Фестиваль думок. Презентація (завантажити)

День Кар’єри ЄС – це серія публічних заходів, де представники Мереж ЄС та всі активні та зацікавлені громадяни можуть поділитися думками, власним досвідом щодо впровадження стандартів та практик ЄС в Україні, участі у програмах ЄС для розвитку нових бізнесових та освітніх можливостей, обговорити тренди на ринку праці, зокрема щодо знань та навичок, які потрібні молодій людині, щоб зробити успішну кар’єру.

Презентація ЦРК наставництво (завантажити)

Гранти для студентів та молоді

У    СНУ  ім. В. Даля  проходження практики є одним з невід’ємних елементів освітнього  процесу.  При проходженні практики відбувається професійно-практична підготовка  майбутніх фахівців.

Положення про проведення практики студентів  внз України,  яке залишається досі чинним, було затверджено    Наказом  МОН України  № 93  від 08.04.1993р. (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0035-93).

Метою  практики  є формування і розвиток у студентів професійних умінь приймати самостійні рішення в умовах конкретного виробництва, оволодіння сучасними методами і формами організації праці по майбутній спеціальності.

Види і об’єми практик визначаються  і відображаються в робочих навчальних планах спеціальності і графіках навчального процесу на 2016/17 н.рік (Посилання).

Зміст  і послідовність практик  визначається наскрізною  програмою, яка розробляється випускною кафедрою згідно з робочим навчальним планом і затверджується першим проректором університету.           

Види  практик :

 • навчальна (переважно для початкових курсів, яка є ознайомлювальною по майбутній спеціальності);
 • виробнича (для другого або третього курсів бакалаврів – технологічна, конструкторська і т.д.);
 • переддипломна (є завершальним етапом навчання, відбувається збір матеріалів для дипломного проектування);
 • науково-дослідна (для освітнього ступеня магістр).

СНУ ім. В. Даля щорічно укладає договори з підприємствами для проходження  практик студентами.

Бази практик університету – найбільші підприємства Сєвєродонецька і нашого регіону:

– ПрАТ “Сєвєродонецьке об’єднання АЗОТ”;

– ПрАТ “СНПО ” Імпульс”;

– ПрАТ ” ЛИНИК”. 

Із задоволенням наших студентів беруть на практику державні підприємства і організації (податкова інспекція, Державна екологічна інспекція, Луганська облдержадминистрация: Департамент соцзахисту, Департамент масових комунікацій),   середньоосвітні  установи,  ТОВ «НВП «Зоря», КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго», ДП «Сєвєродонецька  ТЕЦ»,   фірми по створенню і обслуговуванню програмних продуктів:

– ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ”;

–  ЧФ “НТ-Зв’язок”;

–  ТОВ “БАЙТ-СД”;

–  ПІВП “ВЄЛЄС М“;

– Приватбанк та ін.

Керівники підприємств і організацій за підсумками проведення практик дуже часто пропонують роботу випускникам. Наприклад, у ПрАТ СНПО “Імпульс” до наших студентів починають приглядатися вже з третього курсу. Тому багато наших студентов-комп’ютерщиков працевлаштовані саме на це підприємство,  і керівники підрозділів ” Імпульсу” дуже задоволені рівнем підготовки фахівців.

Підприємств-партнерів було б значно більше, якби не “географічне обмеження” п.п. 5.8, 5.9 “Положення про проведення практики студентами ВНЗ України”, згідно з якими СНУ ім. В. Даля може організовувати практику студентам на підприємствах, які розташовані тільки в 50-кілометровій зоні від університету.

ПРОФОРІЄНТАЦІЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Завантажити резюме

ПОРТФОЛІО ДЛЯ ПОШУКУ РОБОТИ

ПОРТФОЛІО – одна із сучасних технологій пошуку роботи, яка допомагає справити позитивне враження на роботодавця і відкрити нові можливості для власного професійного зростання.

ДО ПОРТФОЛІО ВХОДЯТЬ:

РЕЗЮМЕ

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ (СУПРОВІДНИЙ ЛИСТ)

РЕКОМЕНДАЦІЇ (РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ЛИСТ)

РЕЗЮМЕ

(ХІД, ОПИС ЖИТТЯ НА ЛАТИНІ)

ПРЕДСТАВЛЯЄ СОБОЮ ДОКУМЕНТ, В ЯКОМУ ПРЕТЕНДЕНТ НА РОБОЧЕ МІСЦЕ ПОДАЄ РОБОТОДАВЦЮ КОРОТКУ ПОЗИТИВНУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО СЕБЕ.

Резюме служить основою для запрошення на співбесіду з роботодавцем.

РЕЗЮМЕ – це найперший і дуже важливий документ, який забезпечує заочне знайомство роботодавця з претендентом на робоче місце. За ним формується перше і, звісно, найбільш важливе враження про людину. Тому зміст резюме повинен базуватися саме на позитивних якостях претендента.

ПРАВИЛА НАПИСАННЯ РЕЗЮМЕ

 1. Використовуйте для резюме найкращий папір, чіткий, гарний шрифт, витримуйте єдиний стиль викладу і написання;
 2.  Потурбуйтесь про читабельність вашого тексту: не зловживайте екзотичними, малорозбірливими шрифтами – текст повинен читатись легко, без будь-яких зусиль;
 3. Контролюйте обсяг тексту. Резюме повинно займати не більше 1-2 сторінок;
 4. Використовуйте поділ тексту на смислові блоки. Це покращує читабельність і додає тексту естетичності;
 5. Викладайте інформацію лаконічно, конкретно, правдиво;
 6. Описуйте в резюме тільки позитивні якості;
 7. Вказуйте тільки ту інформацію, яку Ви можете повністю підтвердити;
 8.  Не допускайте орфографічних, граматичних та друкарських помилок;
 9. Уникайте використання будь-яких абревіатур та малознайомих термінів;
 10. Зробіть резюме привабливим за формою та легким для сприйняття.

ПРАВИЛА СКЛАДАННЯ РЕЗЮМЕ ДЛЯ МОЛОДИХ ФАХІВЦІВ

Сувора відповідність вакансії

На початку резюме вкажіть посаду, що Вам цікава. Краще, якщо позиція, на яку Ви претендуєте, буде називатися так само, як і вакансія, – тоді Ваше резюме скоріше приверне увагу.

Діловий стиль

Шапка резюме – це «паспорт кандидата», при вивченні якого роботодавець складає певну думку про шукача, і виявлена при його заповненні акуратність зіграє на Вашу користь.

Адекватний розмір зарплати

У графі «Очікуваний рівень доходу» переважніше вказати «за домовленістю» – таке формулювання значно розширює коло пошуку роботи. У цей час можливість одержати необхідні для подальшого професійного та кар’єрного росту навички й досвід для Вас є важливішою, ніж висока зарплата.

Роботодавці не хочуть платити вчорашнім студентам високу заробітну плату, проте готові вкладати сили та час у навчання молодих фахівців (що розцінюється як фінансова інвестиція). Якщо Ви розділяєте таку точку зору, то, можливо, саме Вас візьмуть у команду.

Освіта

Місце навчання – основний пункт резюме молодого фахівця, адже отримана спеціальність – це практично єдине, чим випускники можуть похвалитися. Вкажіть повну назву навчального закладу, роки навчання, факультет, назву спеціальності. Але не варто обмежуватися тільки цими відомостями – краще розписати Ваші досягнення максимально докладно.

Курси та тренінги – опишіть їх у розділі «Додаткова освіта».

Акцент на практичні навички     

Розділ «Досвід роботи» викликає в молодих фахівців найбільше питань: що писати, якщо фактично ніякого досвіду роботи ще немає? Що можна відтворити в тій частині резюме? Навчальну практику та стажування – більшість вишів відправляють студентів на профільні підприємства, де можна отримати уявлення про професії та досвід роботи. Непрофільний досвід роботи – практично всі студенти трохи працюють під час навчання. Обов’язково зазначте цей досвід у резюме, навіть якщо робота не мала відношення до Вашої майбутньої професії.

 Додаткові знання та навички

У цьому розділі потрібно вказати все, що може стати в нагоді на роботі на бажаній посаді: іноземні мови, володіння ПК, наявність посвідчення водія тощо.

Особисті відомості: сподобатися роботодавцеві

Ключові навички, участь у конкурсах і олімпіадах, особисті якості – це все також може зацікавити роботодавця.

 

 

СТРУКТУРА РЕЗЮМЕ

Основні особисті дані

Ім’я та прізвище (по батькові можна й не писати), дата народження, адреса, телефон (домашній, контактний, робочий, включаючи код міста, але робочий лише у тому випадку, якщо у Вас є достатньо часу і можливості говорити під час роботи), адреса електронної пошти.

Мета пошуку роботи

Зазначте, яку роботу Ви шукаєте, на яку посаду претендуєте. У формулюванні мети повинен бути короткий опис посади, на яку Ви претендуєте і з яких причин, рамки професійних інтересів.

Освіта та професійна підготовка

Коротко вкажіть на найважливішу для потенційного роботодавця інформацію про Ваші професійні навики, сильні сторони і досягнення. Перелічіть усі навчальні заклади, курси, які Ви закінчили, отримані спеціальності. Молодим фахівцям та студентам через відсутність досвіду роботи необхідно приділити особливу увагу заповненню цього розділу; сконцентрувати увагу на тих функціональних обов’язках, які вони виконували під час проходження практики. Можна повідомити про нагороди, звернути увагу на дисципліни, що можуть бути придатними на новій роботі.

Досвід роботи

Це найважливіший блок резюме, в якому описується досвід роботи приблизно за останні 10 років.

Подається у зворотньо-хронологічній послідовності (спочатку вказується останнє місце роботи), наголос робиться на найважливішій інформації. Вкажіть дату початку і закінчення попередньої роботи, назву організації, посади. Уникайте прогалин у Вашій трудовій діяльності. Якщо на якомусь проміжку часу Ваша трудова діяльність буде дуже насиченою – узагальніть.

Використовуйте таку схему:

назва компанії;

напрям роботи компанії;

термін роботи;

посада (або декілька, якщо кар’єра розвивалася успішно);

посадові обов’язки;

професійні навички та досягнення.

Додаткова інформація

Містить такі відомості, як знання мов, уміння користуватись комп’ютером (можна перелічити програми, якими володієте), ділові риси, наявність прав водія тощо. Захоплення треба згадувати лише у випадку, коли воно тісно пов’язане з бажаною роботою.

Зазначте, що в разі потреби будуть надані рекомендаційні листи

РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Якщо у Вас є можливість взяти рекомендаційний лист у керівника з попереднього місця роботи, обов’язково скористайтеся цією можливістю. Рекомендації підвищать Ваші шанси під час розгляду Вашої кандидатури.

Правила  складання рекомендаційного листа

Рекомендаційний лист краще скласти на бланку підприємства. Сам документ складається в довільній форми, тому що це особистий відгук Вашого керівника. Звернення до адресата, як правило, відсутнє, тому що рекомендація універсальна і може бути використана де завгодно. Ви можете написати листа самостійно, але за підписом керівника, тому будьте об’єктивні.

СУПРОВІДНИЙ ЛИСТ

Супровідний лист надає глибини Вашому резюме та дозволяє розкрити Вашу індивідуальність. Крім того, в ньому Ви докладніше пояснюєте, чому Вашу кандидатуру доцільно розглянути.

Правила складання супровідного листа

Перше речення повинно захоплювати всю увагу роботодавця. Вкажіть на спільні інтереси в досягненні успіхів в роботі. Наприклад: «Мій досвід роботи, зв’язки, знання бази даних… допоможуть Вашій компанії досягнути добрих результатів».

Висловіть свій ентузіазм з приводу цієї роботи. Лист повинен бути коротким (5-6 речень), але влучним.

Зразок супровідного листа

СУПРОВІДНИЙ ЛИСТ

Казакова Ганна Іванівна

Сєвєродонецьк, просп. Гвардійський, б.11, кв. 24

Телефон: 095-755-55-57

Шановний Олексіє Степановичу!

Направляю Вам своє резюме й прошу розглянути мою кандидатуру на вакансію (конкретизуєте відповідно до оголошення). Мені 25 років, англійською мовою володію вільно. Я закінчила Міжнародний факультет Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Мене приваблює перспектива кар’єри у туристичному бізнесі, у студентські роки під час проходження практики познайомилась з аспектами даного напрямку, працюючи гідом-перекладачем.

Я була б рада отримати запрошення на співбесіду, щоб при особистій зустрічі обґрунтувати свої можливості приносити фірмі значну користь, завдяки своїй кваліфікації та настрою на позитивний результат.

Сподіваюсь поспілкуватися з Вами по телефону протягом тижня, щоб погодити можливий час зустрічі. Дякую Вам за увагу.

Ганна Казакова

Зразок супровідного листа молодого спеціаліста або студента                        

Сєвєродонецьк,

просп. Гвардійський, б.11, кв. 24

Телефон: 095-755-55-57

Казакова Ганна Іванівна

Менеджеру з персоналу

Компанії «ААА», 10946, Львів,

вул. Коломіська, 23

Шановний Петре Васильовичу!

Як досвідчений програміст, що закінчує магістратуру в Національному університеті Львівська Політехніка, хочу зробити запит інформації про можливі вакансії на літо в «ААА». Я зацікавлена у роботі, яка дала б мені можливість поєднати знання програміста і спеціаліста у сфері електротехніки. В резюме у додатку вказано, що в мене великий досвід роботи, і я завжди рада новим можливостям себе проявити.

Для мене важливий практичний досвід в поєднанні з отриманими академічними знаннями. Я пишаюся тим фактом, що самостійно оплачую свою освіту, працюючи за спеціальністю. Отриманий професійний досвід позитивно відобразився на якості навчального процесу і допоміг легко засвоїти матеріал за спеціальністю.

Розумію, що пріоритетами під час розгляду претендента є не потенційний досвід та отримана освіта, а професійні навики та досягнення, якими він володіє. Сподіваюся, що інформація, вказана в моєму резюме, дасть Вам уявлення про мій потенціал і дозволить мені сподіватися на позитивне рішення.

Я була б рада можливості стати частиною Вашої команди і зробити внесок в реалізацію корпоративних цілей компанії. Буду готова розпочати роботу з 1 липня 2017 року.

Ви можете зв’язатися зі мною за вказаною адресою або за телефоном 095-755-55-57. 

Дякую за Ваш час та увагу.

Ганна Казакова

РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Іванов Іван Іванович був прийнятий на роботу в компанію «Метрополіс» у червні 2012 року спеціалістом з зовнішньоекономічної діяльності. Він добре зарекомендував себе і з вересня 2014 р. очолив відділ закупівель.

У своїй роботі Іванов І.І. успішно поєднує професіоналізм, знання ринку, добрі комерційні здібності з  якостями сильного організатора. Робота відділу закупівель і особисто Іванова І.І. позитивно оцінюється керівництвом.

У 2016 році керівництво холдінгової компанії «Комерц-сервіс», до якої входила компанія «Метрополіс», прийняло рішення про закриття цієї компанії у зв’язку з концентрацією ресурсів на інших напрямках бізнесу.

Вважаємо, що Іванов І.І. як сильний спеціаліст з зовнішньоекономічної діяльності може представляти серйозний інтерес для компаній, які за своїм профілем близькі до того, чим займався Іванов І.І. у 2012-2016 роках.

Семенов Павло Іванович,

виконавчий директор

ЗАТ «Комерц-сервіс»

Тел. 5252200

jooble – це сайт, створений з єдиною метою: допомогти Вам знайти гідну роботу.

На jooble Ви знайдете всі вакансії. Чи Ви чули про таке? Так ось, усі вакансії по Україні є тільки на jooble. І це не тому, що jooble є “найбільшим ресурсом в Україні”, “провідним порталом з працевлаштування” чи інший штамп. Це просто витікає з особливостей його роботи: подібно до інших пошукових машин (наприклад, Google чи Yandex) jooble не зберігає в собі інформацію, а лише вміє її шукати, та саме це він робить краще за інших.

Задавши запит на пошук вакансій, Ви отримаєте посилання на вакансії, що найліпше пасують до вашого запиту з понад 260 сайтів з працевлаштування в Україні.

Ми намагались зробити jooble таким, щоб він максимально заощаджував Ваш час та зусилля: щоб увівши один запит, Ви знайшли роботу, котра підійде Вам на 100%. Навіть для “гурманів”, які вимагають від життя максимум, ми створили безліч інструментів, наприклад, розширений пошук, а також багато фільтрів. Звісно, пошук роботи в jooble незвичний порівняно зі звичайним листанням роботи в газеті чи порталі з працевлаштування, і якщо Ви опануєте його повною мірою – Ви гарантовано знайдете роботу своєї мрії. Єдина умова – така вакансія мусить в принципі існувати.

Наша команда постійно працює над тим, щоб зробити пошук роботи для Вас якнайлегшим, jooble постійно розвивається і доповнюється новими можливостями. Саме тому, якщо Ви маєте побажання, чи Ви знайшли недоліки в роботі jooble – не мовчіть, а повідомте нас про це.

Але краще раз спробувати, ніж сто разів прочитати. Вдалого Вам пошуку!

ПОРАДИ КОРИСТУВАННЯ ПОСЛУГАМИ ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛУ «ТРУД» ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ

www.trud.gov.ua це портал нового покоління, створений для пошуку роботи в Україні, інтегрований з найбільшою загальнонаціональною базою даних Державної служби зайнятості.  Щодня у пошуках роботи до порталу звертаються близько 1000 осіб. Кожен третій шукач роботи знаходить для себе підходящі вакансії, адже загальнодержавна база даних налічує понад 200 тис. пропозицій роботи. Послуги інтернет-ресурсу направлені на задоволення потреб у працевлаштуванні на підприємствах з будь-якого регіону Україні. Бажаючі працевлаштуватися мають ефективні інструменти, щоб вибрати гідні вакансії кращих роботодавців, створити власне резюме на сайті, підписатися на отримання нових вакансій на власну електронну скриньку та багато іншого.

Переглянути актуальні вакансії по всій країні Ви зможете за допомогою сервісу «Пошук роботи». Ви можете також залишити своє резюме у рубриці «Робота» (підрубрика «Заповнити резюме»). Роботодавці всієї країни матимуть можливість ознайомитись з вашими професійними якостями і навичками, в тому числі через засоби автоматизованої електронної розсилки інформації, що здійснює Державна служба зайнятості.

У рубриці «Корисні веб-джерела» для вас представлено перелік популярних українських і закордонних інтернет-сайтів з пошуку роботи.

Ви цікавитесь можливістю підвищення кваліфікації чи здійснення професійного навчання за направленням служби зайнятості? Бажаєте спробувати себе у підприємницькій діяльності чи отримати іншу корисну інформацію щодо працевлаштування? Вам у нагоді стане рубрика «Послуги населенню».

Прагнете бути завжди в курсі ноу-хау у сфері зайнятості? Ви ще не знаєте, як скористатися новим мобільним сервісом «Пошук роботи»? Завітайте до рубрики «Інформація про державну службу зайнятості» (підрубрика «Діяльність ДСЗ»).

Якщо Ви звернетесь до сервісу «Підписка» і зареєструєтесь на розсилку найсвіжіших новин – на вашу електронну адресу оперативно надходитиме інформація про новини, заходи, нововведення у наданні у наданні послуг державною службою зайнятості.

Бажаєте ознайомитись із законодавством про зайнятість та соціальне страхування? Вас цікавить механізм призначення матеріального забезпечення у разі настання безробіття та отримання одноразової виплати для відкриття власної справи? Можливо, у вас є питання щодо трудового законодавства, порядку  реєстрації у службі зайнятості, участі у громадських роботах? Корисним для вас стане сервіс «Нормативно-правова база», в якому представлено добірку чинних нормативно-правових документів.

У разі, якщо вам необхідно отримати відповідь на актуальне питання щодо соціальних послуг, які надає служба зайнятості, – перегляньте рубрику «Консультації фахівців». Для вас представлено популярні запитання і відповіді, з яких ви знайдете корисну інформацію.

Скориставшись сервісом «Консультаційний центр», ви можете особисто поставити конкретне запитання, і фахівці державної служби зайнятості оперативно нададуть роз’яснення.

Вакансії у місті Сєвєродонецьк, що пропонуються Сєвєродонецьким міським центром зайнятості, можна знайти за посиланням

Що таке відеорезюме і наскільки ефективним є його використання для молодого фахівця

Як зробити своє резюме яскравішим і мати більше можливостей для отримання пропозиції про довгоочікувану роботу? В цьому допоможе зйомка відео-резюме.

Відеорезюме – це професійно знятий відеоматеріал, в якому викладена коротка біографія кандидата, його професійні досягнення, навички та особистісні якості та характеристики.

Проте, перш ніж починати створення відеорезюме, важливо знати, яким воно повинно бути, де його розмістити, як правильно презентувати себе і наскільки ефективним є такий метод складання резюме особисто для вас.

 

Переваги відеорезюме

1. Роботодавець напевно вас помітить. На відміну від стандартного, резюме в відеоформаті виділить вас серед інших претендентів. Не можна сказати, що звичний формат документу став менш ефективним, проте відеозвернення виглядають незвичайними, тому продивляються і оцінюються в першу чергу. Крім того, інформація найкраще запам’ятовується при динамічному переміщенні об’єкта. Цей принцип використовується в рекламі, в Інтернеті (наприклад, сайти з елементами flash або рухомі банери).

2. Відеорезюме надає можливості, які складно реалізувати за допомогою стандартного резюме. Наприклад, ви зможете звернути увагу роботодавця на ваші сильні сторони і, навпаки, максимально приховати або замаскувати ті особливості вашого характеру або мислення, які презентують вас не найкращим чином. Погодьтеся, що зробити це за допомогою звичайного резюме досить проблематично.

3. Відеорезюме розкриває особистісні особливості людини. Головний недолік звичайних резюме в тому, що роботодавці не бачать за ними реальних людей. Є тільки перелік навичок, умінь,  минулих місць роботи та фотографія, яка, по-перше, не завжди буває прикладена, а по-друге, не демонструє особистісні особливості людини.

4. Невелика кількість аналогічних резюме. Запам’ятайте головний принцип: якщо ви хочете знайти найкращу пропозицію про роботу, станьте такою пропозицією для роботодавця.  В Україні відеорезюме не дуже поширені. Як правило, претенденти намагаються знайти роботу за допомогою стандартних інструментів, які використовуються десятиліттями. А значить, потрібно  стати одним з небагатьох, хто здивує роботодавця своїм неординарним підходом до пошуку роботи.

 

Недоліки відеорезюме

1. Складність технічного виконання. На відміну від звичайного резюме, відеорезюме повинно бути зроблено професіоналом, який має досвід зйомки рекламних роликів. Він повинен знати про те, з яких частин складається відеозвернення, як краще зняти вас, в якому образі ви повинні постати перед майбутнім роботодавцем. Достатньо складно зробити відеорезюме самостійно! Аматорське відео, швидше за все, буде мати проблеми із зображенням, звуком і може призвести негативне враження на роботодавця.

Якщо немає можливості звернутися до послуг професіонала, чудовою альтернативою відеорезюме може стати зроблена власними руками презентація в PowerPoint. Відомості про вас повинні бути максимально інформативними і лаконічними. Заздалегідь продумайте зміст слайдів і їхню кількість. Слайдів не повинно бути більше 10-15. Інформативну частину бажано супроводжувати наочними зображеннями і власними фотографіями. Принцип створення презентації є аналогічним до структури стандартного резюме. Однак плюс презентації – в її наочності, так як ви зможете вкласти в неї своє портфоліо: статті, фотографії, креслення і т.і.

2. Низька ступінь інформативності. Формат відеорезюме дає досить обмежені можливості для надання інформації про претендента. Відеопрезентація передбачає досить стислу вичавку з вашого звичайного резюме, тому перед вами постає проблема вибору: що включити в резюме, а що залишити, як то кажуть, за кадром.

3. Обмеження для використовування відповідно до професії. Резюме в відеоформаті виявиться великою підмогою для людей творчих професій, де цінується креативний підхід, наприклад, майбутнім спеціалістам з реклами, менеджерам з персоналу, менеджерам з туризму. Майбутні «профі» спеціальностей, заснованих, в першу чергу, на комунікації, повинні показати свій творчий потенціал і неординарний підхід до вирішення поставлених завдань. Що стосується фахівців технічної спрямованості, тут потрібно бути більш акуратним, бо в цих галузях цінуються конкретні результати і досягнення, які складно продемонструвати в форматі відео. І якщо представникам творчих професій необхідно показати неординарність, креативність, відкритість, хороші комунікативні навички, в «технічних» професіях віддається перевага логічності, послідовності, скрупульозності і точності.

4. Неможливість використання відео резюме окремо, без стандартного. Тому вам необхідно подбати і про складання звичайного резюме, яке надаватиме  більш докладну інформацію про ваш досвід і навички.

Якщо ви схиляєтеся до створення резюме в відеоформаті, вам варто уважно поставитися до його структури та змісту, щоб не стати заручником власної поспішності і непослідовності.

Незважаючи на вільний стиль представлення себе як фахівця, ні в якому разі не варто забувати про те, що це ваше ділове портфоліо. Тому, зробіть кілька хвилин відеорезюме максимально інформативними.

Заздалегідь продумайте, які навички ви бажаєте продемонструвати роботодавцю. Пам’ятайте: резюме повинно бути лаконічним і не містити зайвих речей. Не потрібно заглиблюватися в опис свого хобі або додаткових компетенцій, які не є визначальними при прийомі на роботу. З іншого боку, відеорезюме повинно виглядати природньо, ви не повинні бути як робот, який методично описує, що він вміє і як він це виконує. Роботодавець повинен побачити живу, відкриту людину, яка завзято бажає знайти роботу своєї мрії.

 

Структура відеозвернення

1. Вступ. На початку вітаємо роботодавця і представляємося. Дуже важливо починати зі свого імені. Ви помічали, що в багатьох людей існує негласна звичка при знайомстві називати спочатку своє прізвище і тільки потім ім’я? Це пережиток радянського минулого. У ті часи було прийнято називати всіх в школі і на роботі на прізвище. У відеорезюме починайте знайомитися зі свого імені. Молоді кандидати можуть опустити по-батькові – смислового навантаження воно не несе, і роботодавець, швидше за все, його не запам’ятає.

2. Перше знайомство. Відразу після привітання назвіть позицію, яку ви хотіли б зайняти. Це дуже важливий момент, оскільки краще запам’ятовується та інформація, яка була сказана на початку і в самому кінці. Пам’ятайте про те, що роботодавець не конспектує все, що ви говорите в своєму відеопосланні, тому до кінця вашого монологу він може і забути, яку посаду ви хочете зайняти. Крім того, назвіть навчальний заклад, в якому ви здобували освіту.

3. Розкажіть коротко про свій досвід роботи – більш детальну інформацію керівник зможе дізнатися з вашого письмового варіанту резюме. Не варто в хронологічному порядку перераховувати всі свої минулі і поточне місця роботи. Інформація буде здаватися напруженою, а відеорезюме досить сухим і непривабливим.

Щоб відеорезюме було по-справжньому цікавим, воно повинно тривати не більше 5 хвилин, а багато рекрутерів вважають, що достатньо і 1 хвилини. Як вмістити всю інформацію про себе в такий короткий проміжок часу? Завдання непросте, але здійсненне.

 

Де розмістити відеорезюме

Не варто публікувати відеорезюме на відкритих ресурсах, де ваша презентація буде доступна будь-якій людині. Перше джерело, до якого звертається роботодавець, – це робочі сайти. Тому, в першу чергу, спробуйте розмістити відеорезюме на спеціалізованих професійних сайтах. На деяких сайтах, присвячених пошуку роботи, вже з’явилася функція додавання відео.

Крім того, своє відео можна розмістити в соціальних мережах. Однак не публікуйте його на всіх порталах, де ви зареєстровані. Розміщуйте відеорезюме тільки на професійно орієнтованих сайтах.

Відеорезюме може бути надіслано в додатку до листа безпосередньо менеджеру з персоналу.  Можна відправити його окремим файлом або розмістити в стандартному резюме посилання.

*Використано матеріали Ксенії Веткиної, ведучого консультанта кадрової компанії Tom Hunt, електронний ресурс — https://career.ru/article/11838

 

Зразки відео резюме:

https://www.youtube.com/watch?v=8uYIa7W2QmI

 

Допоможемо зробити відеорезюме

Центр розвитку кар’єри надає допомогу у записі відеорезюме. Запис відео- резюме здійснюється за участю спеціалістів Сєвєродонецького міського центру зайнятості.

За довідками звертайтеся за телефоном: +380508354015

Перелік державних соціальних програм соціального захисту інвалідів

Інформація щодо працевлаштування здобувачів вищої освіти СНУ ім. В. Даля за 2020 рік

Інформація щодо працевлаштування здобувачів вищої освіти СНУ ім. В. Даля за 2019 рік

Інформація щодо працевлаштування здобувачів вищої освіти СНУ ім. В. Даля за 2018 рік


ЗАХОДИ