Назва

Тип

Введено в дію

Редакція

Примітка

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти

Положення

01.06.2020

2020-03

Чинний

Положення про компетентність та обізнаність персоналу СНУ ім. В. Даля (про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково- педагогічних працівників закладів вищої освіти)

Положення

22.05.2018

2018-02

Втратив чинність