СНУ ім. В. Даля – серед лідерів з винахідницької діяльності в Україні

СНУ ім. В. Даля – серед лідерів з винахідницької діяльності в Україні

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля на сьогодні є одним із лідерів з винахідницької діяльності в Україні. Підтвердженням цього є статистичні дані Українського інституту промислової власності – Укрпатенту, які свідчать, що за підсумками 2021 року університет зайняв 8-е місце з винахідницької активності серед закладів вищої освіти, підпорядкованих МОН України, та 10-е місце з винахідницької активності за останні 5 років (з 2017 по 2021 рр.).

За цей період винахідниками університету отримано 215 патентів України на винаходи та корисні моделі.

СНУ ім. В. Даля – серед лідерів з винахідницької діяльності в Україні

Загалом університет є власником 2301 патенту України на винаходи та корисні моделі.  Вагомий внесок у цей  показник внесли заслужені винахідники України професор Михайло Смирний  (автор 880 патентів), професор Микола Горбунов (333 патенти), доцент Валентин Могила (187 патентів) та  інші.

СНУ ім. В. Даля – серед лідерів з винахідницької діяльності в Україні
Микола Горбунов

Серед молодих науковців лідером з винахідницької діяльності  є  переможець рейтингів з наукової діяльності останніх трьох років у номінації “Молодий вчений”, доцент кафедри залізничного, автомобільного транспорту та підйомно-транспортних машин, к.т.н. Максим Ковтанець (автор 122 патентів).

СНУ ім. В. Даля – серед лідерів з винахідницької діяльності в Україні

Залучаються до винахідницької діяльності і студенти університету. У 2021 році студенти стали співавторами 13  патентів України на винаходи та корисні моделі. Серед  них  слід відзначити студента групи АТ-20д  Факультету транспорту та будівництва Микиту Ярового, який подав дві заявки на об’єкти інтелектуальної власності та отримав патент України на корисну модель.

Вітаємо далівців з Днем винахідника і раціоналізатора України й бажаємо натхнення, успіхів і нових перемог і відкриттів!