Від евакуації до розвитку: в університеті створено Комітет з антикризового позиціонування

Відбулося перше засідання Комітету з антикризового позиціонування СНУ ім. В. Даля, який створено як тимчасовий консультаційно-дорадчий орган з метою підвищення спроможності університету в його освітній, науковій та суспільній діяльності та створення ефективної системи управління кризовими ризиками в рамках реалізації в університеті експертно-громадського підходу за проєктом «Підтримка діяльності Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля» за підтримки міжнародних партнерів університету.

До складу Комітету увійшли представники адміністрації та науково-педагогічного персоналу університету, органів студентського самоврядування, бізнесу, органів влади, громадського сектору.

Протягом своєї діяльності Комітет розробить рекомендації щодо операційного плану антикризових заходів університету на 2022-2023 роки. На першому засіданні Комітету учасники долучилися до обговорення напрямів його діяльності та намітили кроки з розробки операційного плану антикризових заходів.

В основу підготовки конкретних проєктів для операційного плану будуть покладені попередні розробки щодо стратегічних напрямів розвитку університету, які відображені в «Стратегії розвитку СНУ ім. В. Даля в умовах евакуації – 2.0». Ця стратегія була розроблена командою університету в проєкті для переміщених закладів вищої освіти «Інструменти моніторингу реалізації Стратегії розвитку ЗВО в умовах невизначеності» за підтримки проєкту Програми ім. Фулбрайта. Зараз стратегія перебуває на стадії публічного обговорення, і наприкінці вересня планується затвердити її на Вченій раді університету.

На засіданні ректорка університету Ольга Поркуян розповіла про стан університету на початку 2022-2023 навчального року, сучасні виклики, очікування та прагнення до розвитку на нових локаціях.

Від евакуації до розвитку: в університеті створено Комітет з антикризового позиціонування
Ольга Поркуян

Ольга Поркуян: Наша спільнота вже вдруге усвідомила важливу соціальну функцію сучасного університету. Вся наша історія та діяльність підтверджує, що люди можуть все змінити та стати джерелом розвитку навіть у найскладніших умовах

Національна консультантка проєкту Лілія Гриневич доповіла про завдання антикризового комітету, напрями та активності проєкту, організацію процесу підготовки антикризових заходів, важливість участі широкого кола стейкхолдерів та партнерів у розробці антикризових заходів та конкретних проєктів.

Від евакуації до розвитку: в університеті створено Комітет з антикризового позиціонування
Лілія Гриневич

Проректор Руслан Галгаш окреслив стратегічні напрями та завдання Стратегії  розвитку СНУ ім. В. Даля в умовах евакуації – 2.0 (2022-2023) та наголосив на важливості залучення всіх партнерів до деталізації та конкретизації цих напрямів до рівня конкретних проєктів та завдань для команд університету.

Від евакуації до розвитку: в університеті створено Комітет з антикризового позиціонування
Руслан Галгаш

Руслан Галгаш: Ми ніколи не жалілися та не чекали. Кожен з нас і є університет, кожен з нас і є Україна. Давайте спільно працювати для розвитку та для перемоги

Світлана Кретович, завідувачка відділу освіти і науки Директорату з питань внутрішньої та гуманітарної політики Офісу Президента України, наголосила на всебічній підтримці переміщених університетів та гарному досвіді СНУ ім. В. Даля у відновленні діяльності за підтримки грантових проєктів.

Від евакуації до розвитку: в університеті створено Комітет з антикризового позиціонування
Світлана Кретович

Світлана Кретович: Переміщені університети – це сучасний приклад стійкості та прагнення до розвитку. Ваш університет надає гарний приклад швидкого реагування на виклики для відновлення. Важливо, щоб кожний переміщений університет мав стратегію розвитку

В обговоренні взяв активну участь Андрій Смородін, голова ГС «Асоціації інновацій транспортної інфраструктури України», який саме в цей час перебував на виставці сучасних інноваційних транспортних технологій у Німеччині та обговорював можливості співпраці університету з міжнародними транспортними концернами.

Від евакуації до розвитку: в університеті створено Комітет з антикризового позиціонування
Андрій Смородін

Євгеній Целіщев, заступник начальника управління – начальник відділу супроводу міжнародної технічної допомоги Департаменту міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської обласної державної адміністрації, відзначив роль СНУ ім. В. Даля як лідера  в процесах регіонального розвитку.

Від евакуації до розвитку: в університеті створено Комітет з антикризового позиціонування
Євгеній Целіщев

Євген Івченко, декан факультету економіки і управління, розповів про процеси стратегування в університеті та важливість забезпечення кореляції між напрямами, заходами та проектами в різних стратегічних документах.

Від евакуації до розвитку: в університеті створено Комітет з антикризового позиціонування
Євген Івченко

Представники бізнесу та органів студентського самоврядування розповіли про власний досвід участі в розвиткових проєктах університету та готовність долучитись до наступних кроків для відновлення діяльності та розвитку.