Відбулося чергове засідання ректорату

Відбулося чергове засідання ректорату

Члени ректорату СНУ ім. В. Даля на черговому засіданні розглянули два питання порядку денного.

Перший проректор університету Дмитро Марченко доповів про удосконалення інформаційних ресурсів університету: запровадження цифрового інституційного репозитарію.

Відбулося чергове засідання ректорату

Доповідач представив сукупність методологічних підходів, цифрових технологій і ІТ рішень, що забезпечують відповідність освітньо-наукової, організаційної діяльності вимогам цифрового світу моделі “Цифровий університет”:

  • основні напрямки цифрової трансформації,
  • основними результатами цифрової трансформації ЗВО
  • перелік інформаційних ресурсів університету,
  • напрямки удосконалення інформаційних ресурсів.
Відбулося чергове засідання ректорату

Проректор з наукової діяльності Олексій Целіщев доповів про хід виконання держбюджетних науково-дослідницьких робіт, зокрема:

  • у відповідності до тематичного плану, затвердженого МОН України, у 2022 році в університеті виконується 5 НДР, загальний обсяг фінансування  яких становить 3 млн. грн. За цим показником університет займає 44 місце серед 109 закладів вищої освіти України, які отримують фінансування НДР на конкурсній основі;
  • станом на вересень  у 2022 році виконавцями НДР опубліковано 26 наукових статей, з них 11 у виданнях, що входять до наукометричної бази Scopus, видано  наукову монографію, отримано 3 патенти та подано 19 заявок на об’єкти інтелектуальної власності, захищено дисертацію доктора філософії. Поточні кількісні показники результатів наукових досліджень відповідають запланованим.