Відбулося чергове засідання ректорату СНУ ім. В. Даля

Відбулося чергове засідання ректорату СНУ ім. В. Даля

Чергове засідання ректорату університету відбулося під головуванням ректорки Ольги Поркуян.

Перший проректор Дмитро Марченко доповів про підвищення якості вищої освіти, аналіз та впровадження заходів за наслідками акредитації освітніх програм. Доповідач представив:

  • результати акредитації ОП І-ІІІ рівнів вищої освіти згідно з поданими відомостями самооцінювання до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти,
  • рекомендації з подальшого удосконалення освітньої програми (на основі звіту експертної групи та висновків ГЕР) за 10 критеріями.
Відбулося чергове засідання ректорату СНУ ім. В. Даля

Також були обговорені шляхи підвищення якості вищої освіти, один з яких – створення Ради з якості вищої освіти.

Відбулося чергове засідання ректорату СНУ ім. В. Даля

Деканесса Аграрного факультету Лілія Мартинець поділилася з колегами досвідомпроходження акредитацій у Луганському національному аграрному університеті, який був приєднаний до Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля в цьому році. Також обговорили питання переоформлення Ліцензій і сертифікатів освітніх програм ЛНАУ.