Цикл лекцій стейкхолдерів з питань ветеринарної медицини

Цикл лекцій стейкхолдерів з питань ветеринарної медицини

Кафедра здоров’я тварин і екології продовжує цикл лекцій стейкхолдерів за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина».

Запрошуємо на другу лекцію доктора ветеринарних наук, професора, члена-кореспондента НАН України, старшого наукового співробітника Державного НДІ з лабораторної діагностики та ветсанекспертизи, президента ГО «Інститут Єдиного Здоров’я» Геріловича Антона Павловича за темою: «Стан та перспективи впровадження інституційних політик з біобезпеки та біозахисту», яка відбудеться на платформі Microsoft Teams у середу 09.12.2022 року о 10:00 годині.

Цикл лекцій стейкхолдерів з питань ветеринарної медицини

Лінк на зустріч на  платформі Microsoft Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzAzZTZkODktNmUzYS00NDQyLThiNDktYjhkM2UyNDIwMGMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22463af24c-2ae7-46df-a9c9-d275e378f252%22%2c%22Oid%22%3a%22278e336a-4c4a-4341-90c1-f0e31d9a1158%22%7d