Далівець-викладач пройшов стажування у Латвії

Далівець-викладач пройшов стажування у Латвії

Викладач кафедри іноземних мов та професійної комунікації Дмитро Боклах узяв участь у міжнародному науково-педагогічному стажуванні «The Baltic Approach in the Training of Teachers-Philologists», яке проходило з 21 листопада 2022 року по 1 січня 2023 року на базі ISMA University of Applied Sciences (м. Рига, Латвійська Республіка) й було організоване Центром українсько-європейського наукового співробітництва. Далівець представив результати своїх досліджень у збірнику тез науково-методичних доповідей.

Далівець-викладач пройшов стажування у Латвії

Освітній зміст стажування був пов’язаний з підготовкою фахівців у галузі філології, з системою вищої філологічної освіти в Україні та країнах Європейського Союзу, з особливостями формування умінь і навичок спеціалістів-філологів у контексті викликів сьогодення.

Далівець-викладач пройшов стажування у Латвії

Також у стажуванні взяли участь науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти, наукові співробітники різних установ, докторанти, аспіранти, здобувачі вищої освіти. Учасники мали змогу долучитися до стажування дистанційно з допомогою платформи Zoom.

Далівець-викладач пройшов стажування у Латвії