Представники СНУ ім. В. Даля вивчають досвід стратегування у вищій освіті

Відбулися чергові сесії тренінгу «Стратегування у вищій освіті» в рамках Проекту ЄС «Відновлення переміщених університетів: підвищення конкурентоспроможності, підтримка громад».

Цей тренінг для учасників зі Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля і Маріупольського державного університету розроблено за змістовними напрямками, визначеними спільно експертами Інституту вищої освіти НАПН України, Британської Ради в Україні, британської благодійної та професійної програми членства Advance HE, яка сприяє передовому досвіду у вищій освіті, та британськими експертами – Doug Parkin (Дагом Паркіном) і Stuart Hunt (Стюартом Хантом).

На першій сесії за темою: «Візія і стратегія» були розглянуті наступні питання:

 • Деякі визначення стратегії та чому вона важлива
 • Стратегічне мислення та стратегічне планування
 • Як «впіймати» та висловити свої «чому?»
 • Інструментарій стратегічного мислення
 • Множинні горизонти та сценарії планування
 • Візія – фокус і вибір – тяжіння до майбутнього.

В ході цієї сесії учасники працювали в групах за завданнями пана Паркіна, який, підводячи підсумки заняття, подякував за прекрасні, дуже корисні висловлені ідеї, за меседжі про мету, динамічне бачення, яке відповідає на виклики змін, що стоять перед університетами в умовах сьогодення.

В ході другої сесії за темою: «Стратегія, розуміння систем та як бути стратегічним» були відпрацьовані наступні питання:

 • Вступ до системного мислення (у прив’язці до стратегії)
 • Розуміння організації як стратегічної екосистеми
 • Використання feedback та множинних інформаційних траєкторій
 • Практичні навички міркувань про стейкхолдерів та їх потреби
 • Пошук і знаходження напряму руху, залишаючись гнучким і чуйним
 • Об’єднання стратегії в єдине ціле та пастки стратегічного планування
 • Мистецтво бути стратегічним.

Підсумовуючи роботу другої сесії тренінгу, Даг Паркін наголосив: «Визначаючи перші й наступні кроки до вашої мети, ви маєте сформулювати її в одному реченні. Це має бути smart ціль – вимірювана в часі, досяжна, важлива,  така, що розширює ваші спроможності і винагороджує і мотивує вас. Це була прекрасна сесія. Я хочу, щоб ви не забували, що стратегія ніколи не розвиватиметься по прямій, вона має бути рухливою, відповідати на виклики, керуватися принципами. Чим складніший план, тим скоріше він провалиться. Подумайте про екосистему, ефективність, філософію і людей. Не думайте про Стратегію без міркування про системи – ми працюємо в системах і маємо їх розуміти».

На третій сесії за темою: «Залучення» були розглянуті наступні питання:

 • Чому ‘engagement’ (залучення) є настільки важливим питанням?
 • Як ми дізнаємось, чи наші колеги залучені, чи ні – і якими є симптоми як залучення, так і його відсутності (disengagement)?
 • Свобода вибору не дорівнює відсутності підзвітності  – роль лідера, мотивація та напівструктурована розмова
 • Команди і робота у команді
 • Стратегія комунікації
Представники СНУ ім. В. Даля вивчають досвід стратегування у вищій освіті

На цій сесії були обговорені природа стосунків та якості внутрішньої комунікації, потреба у вмілому та гнучкому  лідерстві (керівництві).

На четвертій сесії за темою: «Формування організаційної культури» були розглянуті наступні питання:

 • Що ми розуміємо під «культурою» і чому це «м’яке» питання є важливою стратегічною проблемою?
 • Проведення оцінювання культури – як воно «працювати тут» ?
 • Наскільки добре наявна культура узгоджується із сповідуваними нами цінностями?
 • Як би ми хотіли розвивати нашу культуру?
 • Шляхи, способи, у який лідери можуть впливати на культуру
 • Повернення до питань залучення та комунікативних стратегій

На цій сесії були обговорені елементи організаційної культури – способу, у який в організації щось робиться та поводяться і нагороджуються співробітники тощо. З огляду на ці дії можна досить швидко зрозуміти, чи узгоджується культура із заявленими цінностями і чи це допомагає виконати місію. Тож, ефективні зміни починаються з культури.

На фінальній організаційній сесії Світлана Калашнікова,експертка проєкту від Інституту вищої освіти НАПН України повідомила про наступні тренінги в рамках Проекту ЄС «Відновлення переміщених університетів: підвищення конкурентоспроможності, підтримка громад».

Представники СНУ ім. В. Даля вивчають досвід стратегування у вищій освіті