Об’єднана кураторська година щодо розвитку особистісного ресурсу

Відбулася об’єднана кураторська година на тему: «Ефективна комунікація. Модель особистої ефективності в ситуації невизначеності», в ході якої обговорювалася низка питань, головними з яких були:

  • етапи комунікаційного процесу;
  • виникнення когнітивних упереджень та переконань, що впливають на комунікаційні процеси та можуть змінювати особистісний ресурс.

Студенти під час тренінгу змогли набути компетентності щодо розвитку soft skills, робили спроби особисто конструювати власні моделі ефективності у ситуації невизначеності. Ситуація невизначеності була представлена як одна з перспективних можливостей у сфері пізнавальної активності.

Розвиток особистості шляхом навчання протягом життя спирається на свої напрацьовані компетентності при когнітивному та емпіричному вивченні свого соціального простору, вдосконалює можливості розвитку, вміння долати різні перешкоди на життєвому шляху.