Здобуваємо знання на сучасному підприємстві за дуальною формою освіти

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля продовжує зміцнювати зв’язки з реальним сектором економіки, що сприятимуть підготовці висококваліфікованих кадрів для аграрної сфери.

Нещодавно Університет уклав договір про співробітництво та організацію взаємовідносин з одним із найбільших виробників курятини в Україні ПАТ «Миронівський хлібопродукт» (МХП), яка була організована за підтримки наших партнерів Проєкту USAID «Економічна підтримка України» та Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу».

Відтепер здобувачі освіти матимуть можливість проходити стажування та практики в структурі компанії, яка включає птахофабрики, комбікормові заводи, інкубаторні станції, м’ясопереробні заводи та один з найбільших в Україні земельних банків. Підписання угоди також надає можливості для реалізації спільних науково-дослідних проектів в аграрному секторі, проведення науково-технічних заходів, підвищення кваліфікації здобувачів вищої освіти та співробітників університету.

Здобуваємо знання на сучасному підприємстві за дуальною формою освіти

Безпосереднє втілення угоди про співробітництво в життя розпочалось з укладення з філією «Птахокомплекс» ТОВ «Вінницька птахофабрика» договору про навчання за дуальною формою здобувачки 3 курсу Валерії Годнєвої.

Пройти програму дуальної освіти на «Птахокомплексі» – це блискуча можливість для студентки, яка навчається за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», отримати знання та навички на сучасному підприємстві, яке використовує новітні технології та обладнання для виробництва курятини від вирощування курчат до переробки м’яса.

Для забезпечення дуального навчання кафедра тваринництва та харчових технологій Аграрного факультету розробляє індивідуальні навчальні плани і призначає куратора дуального навчання з числа викладачів кафедри.

СНУ ім. В. Даля запрошує здобувачів вищої освіти долучатися до навчання за дуальною формою!