VІІ міжнародна науково-практична конференція «Обліково-аналітичне та організаційно-економічне забезпечення розвитку регіону»

Шановні колеги! Запрошуємо вас 25 квітня 2024 р. взяти участь у VІІ МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ «ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ».

Цілі конференції:

  • сприяння генерації нових наукових ідей і конкретних пропозицій щодо вирішення проблемних питань з обліково-аналітичного та організаційно-економічного забезпечення розвитку регіону, підсумком якої є публікація результатів наукових досліджень учасників;
  • обмін практичним досвідом та науковими думками.

Тематичні напрями роботи конференції:

1. Проблеми обліково-аналітичного, контрольного та інформаційного забезпечення сталого розвитку регіону.

2. Фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку регіону.

3. Податкова безпека як складова соціально-економічного розвитку регіону.

4. Управління різнорівневими соціально-економічними системами в кризових умовах.

5. Відновлення і сталий розвиток регіонів України.

Info_conference_VDEUNU_2024