Разова спеціалізована вчена рада ДФ 01-24 ЮФ створена для захисту дисертації Петросян Крістіни Єрвандівни «Забезпечення принципу верховенства права в процесі реалізації конституційного права на соціальний захист» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081«Право» (Наказ № 33/05 від 02.04.2024 р.)

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса спеціалізованої вченої ради: СНУ ім. В. Даля, вул. Іоанна Павла ІІ, 17, м. Київ, 01042, Україна

Захист відбудеться:

  • 30.05.2024 об 11-00
  • Аудиторія 401

Трансляція захисту дисертації – https://www.youtube.com/watch?v=bqeDFNAOeB0

Голова ради:

Івчук Юлія Юріївна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри правознавства Східноукраїнського національного університету  імені Володимира Даля.

Рецензенти:

Арсентьєва Олена Сергіївна, кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри правознавства Східноукраїнського національного університету  імені Володимира Даля.

Татаренко Галина Вікторівна, кандидат юридичних наук, професор, зав. кафедри конституційного права  Східноукраїнського національного університету  імені Володимира Даля.

Офіційні опоненти:

Тищенко Олена Володимирівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Валецька Оксана Валеріївна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри історії та теорії держави і права Чорноморського національного університету імені Петра Могили.