Центр ґендерної культури СНУ ім. В. Даля

Керівник Центру ґендерної культури:

доц. Татаренко Галина Вікторівна

 • +380501589273

Центр ґендерної культури функціонує у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля з 2019 року.

Основні завдання Центру:

 • впровадження основ ґендерного підходу у роботі закладу та його структурних підрозділів;
 • поширення на регіональному рівні ґендерних знань шляхом розробки та впровадження новітніх соціально-педагогічних, інформаційно-просвітницьких та навчально-виховних технологій;
 • розробка і сприяння впровадженню навчальних дисциплін з ґендерної проблематики до освітнього процесу;
 • підвищення рівня обізнаності студентської та учнівської молоді з ґендерних питань;
 • вивчення, вдосконалення та розповсюдження відповідних ґендерних технологій і методик з метою впливу на спрямованість та зміст освітньо-виховного процесу;
 • розробка наукових та науково-методичних матеріалів, спрямованих на попередження ґендерного насильства, ґендерної дискримінації та гармонізацію ґендерних взаємин у суспільстві;
 • проведення наукових досліджень у сфері ґендерних відносин, соціалізації та шляхів впровадження ґендерної рівності;
 • співпраця з організаціями державної влади на регіональному та місцевому рівнях, представництвами міжнародних організацій та фондів, неурядовими та громадськими організаціями, закладами освіти.

Основні напрямки діяльності:

 • створення освітньо-виховними засобами умов для забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, ліквідації всіх форм дискримінації, попередження насильства та протидії торгівлі людьми;
 • проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з ґендерних питань, попередження насильства та протидії торгівлі людьми у суспільстві;
 • підтримка громадських та державних просвітницьких ґендерних ініціатив; співпраці з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, соціальними службами, закладами освіти, підприємствами, об’єднаннями громадян, іншими установами та організаціями, експертами з питань рівних прав та можливостей;
 • активізація науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти та викладачів з ґендерних питань; участі в організації та проведенні конференцій, конгресів, форумів, круглих столів, семінарів, конкурсів, зустрічей з питань ґендеру; обмін науковою інформацією;
 • організація наукових досліджень на рівні підготовки кваліфікаційних робіт бакалавра, дипломних і магістерських робіт, робіт на здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук з ґендерної проблематики; рецензування та опонування дослідних робіт;
 • створення тимчасових науково-дослідних колективів для проведення грантових досліджень за замовленнями різних організацій; підготовка заявок на фінансування досліджень з різних організацій та фондів.

Заходи:

 • Фестиваль думок за темою «Гендерні стереотипи: міф чи реальність?» 2019;
 • «Чи є дієвим процес позиціювання Луганщини?» 2020 р.р., який відбувається за підтримки Посольства Естонської Республіки в Україні;
 • Із залученням студентів-волонтерів організації, в межах Всеукраїнського тижня права, були проведені лекція-тренінг «Гендер у юридичній професії» та гра «Крізь скляну стелю»;
 • Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції “Взаємодія норм міжнародного і національного права крізь призму процесів глобалізації та інтеграції” жовтень 2020;
 • Розробка та розповсюдження  анкет щодо визначення доступу до освітніх послуг осіб з особливими освітніми потребами у межах Менторській програмі, організованій Центром демократії та верховенства права щодо проведення адвокаційної компанії з забезпечення прав людей з інвалідністю;
 • Участь у сертифікованому онлайн-курсі «Про ґендер простою мовою для громад»;
 • Участь у  консультативній зустрічі представниць та представників гендерних центрів ЗВО і дослідницької спільноти січень 2021 р.
 • Тематична кураторська година
 • Розвиток у студентів ефективного демократичного громадянства
 • Участь у тренінгу з підготовки аналітичних текстів як інструменту адвокації
 • Студенти захистили звіти з переддипломної практики, яку проходили на базі Центру ґендерної культури СНУ ім. В. Даля

Публікації: