Назва

Тип

Введено в дію

Редакція

Примітка

Положення про організацію освітнього процесу за дуальною формою навчання у Східноукраїнському Національному Університеті імені Володимира Даля

Положення

30.10.20232023-08

Чинне

Типовий договір про здобуття вищої освіти за дуальною формоюШаблон

Чинне

Положення про організацію освітнього процесу за дуальною формою навчання у СНУ ім. В. Даля

Положення

31.08.2020

2020-01

Втратив чинність