Підбито підсумки всеукраїнського студентського конкурсу перекладу

Підбито підсумки XVII Всеукраїнського студентського конкурсу перекладу «Художнє слово в світовій культурі», який організувала і провела кафедра іноземної філології та перекладу Факультету гуманітарних і соціальних наук.

Незважаючи на воєнний стан та надскладні обставини, 137 здобувачів вищої освіти з різних куточків країни знайшли змогу взяти участь у Конкурсі. Окрім учасників зі СНУ ім. В. Даля в конкурсі взяли участь здобувачі вищої освіти Горлівського інституту іноземних мов, Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Донецького національного університету імені Василя Стуса, Запорізького національного університету, Ізмаїльського державного гуманітарного університету, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київського національного лінгвістичного університету, Київського національного університету технологій та дизайну, Київського університету імені Бориса Грінченка, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Національного університету «Львівська політехніка», Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Сумського державного університету, Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського,Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Ужгородського національного університету, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Українського державного університету ім. М. П. Драгоманова, Університету Григорія Сковороди в Переяславі, Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія», Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія», Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, Чорноморського національного університету ім. Петра Могили.

Учасники змагалися в 6 номінаціях, намагаючись якнайкраще виконати переклад поетичних творів з англійської, німецької, французької мов на українську та навпаки з української мови на англійську, німецьку, французьку. Кожен переклад вирізнявся своїми особливими рисами, унікальним творчим підходом та неповторним авторським стилем, тож журі було нелегко визначити переможців.

Всі конкурсанти отримають сертифікат учасника, а переможців буде нагороджено грамотами.

Щиро дякуємо всім за участь і чекаємо наступного року!

ПЕРЕМОЖЦІ

XVІІ Всеукраїнського студентського конкурсу перекладу

«Художнє слово в світовій культурі 2023»

Номінація 1 – Переклад поетичного твору з англійської мови на українську мову

I місце

Сердюк Аліна Віталіївна

Сумський державний університет,

м. Суми

Спеціальність  «Філологія»

4-й курс

ІI місце

Коваль Глафіра Русланівна

Сумський державний університет

м. Суми

Спеціальність «Філологія»

4-й курс

Андрєєв Олексій Вячеславович

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

м. Київ

Спеціальність «Право»

2-й курс

ІII місце 

Панасюк  Вікторія Олександрівна

Київський національний університет технологій та дизайну

м. Київ

Спеціальність «Графічний дизайн»

2-й курс

Дерягіна Катерина Жданівна

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

м. Ізмаїл

Спеціальність «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)»

3-й курс

Номінація 2 – Переклад поетичного твору з французької мови на українську мову

I місце

Баранцев Ярослав Антонович

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

м. Суми

Спеціальність «Середня освіта (Мова і література (англійська))»

1-й курс магістратури

ІI місце 

Андрєєв Олексій Вячеславович

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

м. Київ

Спеціальність «Право»

2-й курс

Лимар Анастасія Олександрівна.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

м. Харків

Спеціальність «Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша — німецька»

3-й курс

ІII місце 

Землякова Катерина Сергіївна

Сумський державний педагогічний  університет ім. А.С. Макаренка

м. Суми

Спеціальність «Міжнародні відносини»

4-й курс

Єфремова Валерія В’ячеславівна

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

м. Київ

Спеціальність «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)»

4-й курс

Номінація 3 – Переклад поетичного твору з німецької мови на українську

І місце 

Ніколенко Альона Олексіївна

Сумський державний університет

м. Суми
Спеціальність «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)»

3-й курс

ІІ місце 

Кальченко Анжеліка Володимирівна

Сумський державний університет

м. Суми

Спеціальність «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)»

2-й курс

ІІІ місце 

Крижак Наталя Олександрівна
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

м. Чернівці,
Спеціальність «Німецько-український переклад та переклад з другої іноземної мови»

1-й курс

Номінація 4 – Переклад поетичного твору з української мови на англійську

І місце

Пономаренко Христина Олександрівна

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»

м. Одеса

Спеціальність «Філологія (переклад з китайської, англійської українською)»,

1-й курс магістратури

IIІ місце

Зіненко Микита Олександрович

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького м. Запоріжжя

Спеціальність «Середня освіта (англійська мова і література)»

Магістратура – 1-й курс

Номінація 6 – Переклад поетичного твору з української мови на німецьку

ІІ місце

Іваніга Дарина Ігорівна

Харківський Національний Університет імені В. Н. Каразіна

м. Харків

Спеціальність «Філологія (французька мова та література та англійська мова)»

3-й курс