НазваТипВведено в діюРедакціяПримітка
Положення про опитування (анкетування) стейкхолдерів СНУ ім. В. ДаляПоложення04.06.20202020-01Чинний
Анкета для опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньої програми

Анкета для опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання й навчання за окремою навчальною дисципліною

Анкета для опитування випускників щодо якості наданих освітніх послуг

Анкета для опитування роботодавців щодо якості підготовки фахівців у СНУ ім. В. Даля

Анкета щодо якості освітнього процесу

Анкета “Науково-педагогічний працівник очима здобувача вищої освіти”

Анкета для опитування здобувачів вищої освіти щодо доброчесності
Анкета01.12.20212021-02Чинний
Анкета викладачі

Анкета випускники

Анкета здобувачі вищої освіти

Анкета роботодавці

Анкета доброчесність

Анкета якість викладання дисципліни
Анкета04.06.20202020-01Чинний