Назва

Тип

Введено в дію

Редакція

Примітка

Шаблон  індивідуального  плану викладача

шаблон документу

10.07.2019

2019-01

чинний

Шаблон  заяви на погодинну роботу

шаблон документу

10.07.2019

2019-01

чинний

Шаблон протоколу засідання ЕК (кваліфікаційний екзамен)

шаблон документу

10.07.2019

2019-01

чинний

Шаблон екзаменаційного білету (А4)

шаблон документу

10.07.2019

2019-01

чинний

Шаблон екзаменаційного білету (А5)

шаблон документу

10.07.2019

2019-01

чинний

Шаблон бланку завдання на кваліфікаційну випускну роботу

шаблон документу

10.07.2019

2019-01

чинний

Шаблон бланку завдання на курсовий проект (роботу)

шаблон документу

10.07.2019

2019-01

чинний

Шаблон графіку консультацій

шаблон документу

10.07.2019

2019-01

чинний

Шаблон журналу взаємних і контрольних відвідувань

шаблон документу

10.07.2019

2019-01

чинний

Шаблон журналу обліку рецензування контрольних  робіт

шаблон документу

10.07.2019

2019-01

чинний

Шаблон документу з обсягу навчальної роботи

шаблон документу

10.07.2019

2019-01

чинний

Шаблон плану роботи кафедри

шаблон документу

10.07.2019

2019-01

чинний

Шаблон подання голові ЕК щодо захисту дипломного проекту

шаблон документу

10.07.2019

2019-01

чинний

Шаблон протоколу засідання ЕК (захист кваліфікаційної роботи)

шаблон документу

10.07.2019

2019-01

чинний

Шаблон титульного листа кваліфікаційної випускної роботи

шаблон документу

10.07.2019

2019-01

чинний

Шаблон титульного листа на курсовий проект(роботу)

шаблон документу

10.07.2019

2019-01

чинний

Шаблон щоденника практики студента

шаблон документу

10.07.2019

2019-01

чинний

Шаблон документу щодо розподілу навчальної роботи кафедри

шаблон документу

10.07.2019

2019-01

чинний

Шаблон  робочого навчального плану (бакалаврат_ДФН)

шаблон документу

10.07.2019

2019-01

чинний

Шаблон  робочого навчального плану (бакалаврат_ЗФН)

шаблон документу

10.07.2019

2019-01

чинний

Шаблон  робочого навчального плану (магістратура_ДФН)

шаблон документу

10.07.2019

2019-01

чинний

Шаблон  робочого навчального плану (магістратура_ЗФН)

шаблон документу

10.07.2019

2019-01

чинний