Print

ВСТУП НА ПРОГРАМИ БАКАЛАВРАТУ (СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)

На навчання для здобуття ступеня бакалавра (зі скороченим терміном навчання) приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліст, бакалавра, спеціаліста або здобувають освітній ступень баклавра.

Вступ до СНУ ім. В. Даля здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

 

ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ ПРОГРАМ (СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ) ТА ПРОГРАМ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Освітня програма (Спеціальність) Термін навчання
Денна Заочна
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ
051 Економіка + +
071 Облік і оподаткування + +
072 Фінанси, банківська справа та страхування + +
073 Менеджмент + +
075 Маркетинг + +
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність + +
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
035.041 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська + +
241 Готельно-ресторанна справа + +
242 Туризм + +
292 Міжнародні економічні відносини + +
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ ТА БУДІВНИЦТВА
191 Архітектура та містобудування + +
192 Будівництво та цивільна інженерія + +
273 Залізничний транспорт + +
274 Автомобільний транспорт + +
275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті) + +
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) + +
ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНІТАРНИХ НАУК, ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ
014.01 Середня освіта. Українська мова та література + +
015.39 Професійна освіта (Цифрові технології’) + +
015.34 Професійна освіта (Машинобудування) + +
015.36 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) + +
053 Психологія + +
053 Психологія (практична психологія) + +
061 Журналістика + +
227 Фізична терапія, ерготерапія +
231 Соціальна робота + +
ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ
101 Екологія + +
131 Прикладна механіка + +
133 Галузеве машинобудування + +
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка + +
161 Хімічні технології та інженерія + +
182 Технології легкої промисловості (конструювання та технології швейних виробів) + +
184 Гірництво + +
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕЛЕКТРОНІКИ
121 Інженерія програмного забезпечення + +
122 Комп’ютерні науки + +
123 Комп’ютерна інженерія + +
126 Інформаційні системи та технології + +
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології + +
171 Електроніка + +
172 Телекомунікації та радіотехніка + +
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа + +
032 Історія та археологія + +
033 Філософія + +
081 Право + +

КАЛЕНДАР ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Заочна форма навчання 2 сесія

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ

Вступники, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціалістата, вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра (денна та заочна форми) на другий курс подають заяву про участь у конкурсному відборі до СНУ ім. В. Даля в паперовій формі.

До заяви вступник додає:

  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • копію диплома молодшого спеціаліста та додатка до нього;
  • копію сертифіката ЗНО з Української мови та літератури (та з Математики для напрямів 051, 071, 072, 073, 075, 076) 2017-2020 років
  • чотири кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);
  • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о (при вступі на денну форму навчання);

 

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку прийняття Приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

 

ГРАФІК ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ ВСТУПНИКІВ ТА СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ