Print

ВСТУП НА ПРОГРАМИ БАКАЛАВРАТУ (СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)

На навчання для здобуття ступеня бакалавра (зі скороченим терміном навчання) приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліст, бакалавра, спеціаліста або здобувають освітній ступень баклавра.

Вступ до СНУ ім. В. Даля здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

 

ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ ПРОГРАМ (СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ)

Освітня програма (Спеціальність) Термін навчання
при вступі за спорідненою спеціальністю * при вступі за іншими спеціальностями
Назва Денна Заочна Денна Заочна
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ
051 Економіка 1р10м 1р10м 2р10м 2р10м
071 Облік і оподаткування 1р10м 1р10м 2р10м 2р10м
072 Фінанси, банківська справа та страхування 1р10м 1р10м 2р10м 2р10м
073 Менеджмент 1р10м 1р10м 2р10м 2р10м
075 Маркетинг 1р10м 1р10м 2р10м 2р10м
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 1р10м 2р10м 2р10м
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
035.041 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська 2р10м 2р10м
241 Готельно-ресторанна справа 1р10м 1р10м 2р10м 2р10м
242 Туризм 1р10м 1р10м 2р10м 2р10м
292 Міжнародні економічні відносини 2р10м 2р10м
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ І ЛОГІСТИКИ
133 Галузеве машинобудування (Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання) 1р10м 1р10м
191 Архітектура та містобудування 1р10м 1р10м 2р10м 2р10м
192 Будівництво та цивільна інженерія 1р10м 1р10м 2р10м 2р10м
273 Залізничний транспорт 1р10м 1р10м 2р10м 2р10м
274 Автомобільний транспорт 1р10м 1р10м 2р10м 2р10м
275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті) 1р10м 1р10м 2р10м 2р10м
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 1р10м 1р10м 2р10м 2р10м
ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНІТАРНИХ НАУК, ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ
014.01 Середня освіта. Українська мова та література 1р10м 1р10м 2р10м 2р10м
015.10 Професійна освіта (комп’ютерні технології’) 1р10м 1р10м 2р10м 2р10м
015.11 Професійна освіта (машинобудування) 1р10м 1р10м 2р10м 2р10м
015.17 Професійна освіта (технологія виробів легкої промисловості) 1р10м 1р10м 2р10м 2р10м
053 Психологія 1р10м 1р10м 2р10м 2р10м
053 Психологія (практична психологія) 1р10м 1р10м 2р10м 2р10м
061 Журналістика 1р10м 1р10м 2р10м 2р10м
227 Фізична терапія, ерготерапія 1р10м 2р10м
231 Соціальна робота 1р10м 1р10м 2р10м 2р10м
ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ
101 Екологія 1р10м 1р10м 2р10м 2р10м
131 Прикладна механіка 1р10м 1р10м 2р10м 2р10м
133 Галузеве машинобудування 1р10м 1р10м 2р10м 2р10м
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 2р10м 2р10м
161 Хімічні технології та інженерія 1р10м 1р10м 2р10м 2р10м
182 Технології легкої промисловості (конструювання та технології швейних виробів) 1р10м 1р10м 2р10м 2р10м
184 Гірництво 2р10м 2р10м
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕЛЕКТРОНІКИ
121 Інженерія програмного забезпечення 1р10м 1р10м 2р10м 2р10м
122 Комп’ютерні науки 1р10м 1р10м 2р10м 2р10м
123 Комп’ютерна інженерія 1р10м 1р10м 2р10м 2р10м
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 1р10м 1р10м 2р10м 2р10м
171 Електроніка 1р10м 1р10м 2р10м 2р10м
172 Телекомунікації та радіотехніка 1р10м 1р10м 2р10м 2р10м
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 1р10м 2р10м
032 Історія та археологія 2р10м 2р10м
033 Філософія 2р10м
081 Право 1р10м 1р10м 2р10м 2р10м

* відповідно до Додатку 3 до Правил прийому

КАЛЕНДАР ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Заочна форма навчання 2 сесія

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ

Вступники, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціалістата, вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра (денна та заочна форми) на другий курс подають заяву про участь у конкурсному відборі до СНУ ім. В. Даля в паперовій формі.

До заяви вступник додає:

  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • копію диплома молодшого спеціаліста та додатка до нього;
  • копію сертифіката ЗНО з Української мови та літератури (та з Математики для напрямів 051, 071, 072, 073, 075, 076) 2017-2020 років
  • чотири кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);
  • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о (при вступі на денну форму навчання);

 

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку прийняття Приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

 

ГРАФІК ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ ВСТУПНИКІВ ТА СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ