На навчання для здобуття ступеня бакалавра (зі скороченим терміном навчання) приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста або здобувають освітній ступень бакалавра.

Вступ до СНУ ім. В. Даля здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

Створення електронного кабінету вступника

Вступ на програми бакалаврату (скорочений термін навчання)
Вступ на програми бакалаврату (скорочений термін навчання)
Вступ на програми бакалаврату (скорочений термін навчання)
Вступ на програми бакалаврату (скорочений термін навчання)

Вступ на програми бакалаврату (скорочений термін навчання)

014.01 – Середня освіта (українська мова і література) (бакалавр) 2021

029 – Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (бакалавр) 2021

032 – Історія та археологія (бакалавр) 2021

035.041 – Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська) (бакалавр) 2021

051 – Економіка (бакалавр) 2021

052 – Політологія (бакалавр) 2021

053 – Психологія (бакалавр) 2021

053 – Практична психологія (бакалавр) 2021

061 – Журналістика (бакалавр) 2021

071 – Облік і оподаткування (бакалавр) 2021

072 – Фінанси, банківська справа та страхування (бакалавр) 2021

073 – Менеджмент (бакалавр) 2021

076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (бакалавр) 2021

081 – Право (бакалавр) 2021

101 – Екологія (бакалавр) 2021

121 – Інженерія програмного забезпечення (бакалавр) 2021

122 – Комп’ютерні науки (бакалавр) 2021

123 – Комп’ютерна інженерія (бакалавр) 2021

126 – Інформаційні системи та технології (бакалавр) 2021

131 – Прикладна механіка (бакалавр) 2021

133 – Галузеве машинобудування (бакалавр) 2021

141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (бакалавр) 2021

151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (бакалавр) 2021

161 – Хімічні технології та інженерія (бакалавр) 2021

171 – Електроніка (бакалавр) 2021

172 – Телекомунікації та радіотехніка (бакалавр) 2021

182 – Технології легкої промисловості (бакалавр) 2021

184 – Гірництво (бакалавр) 2021

191 – Архітектура та містобудування (бакалавр) 2021

192 – Будівництво та цивільна інженерія (бакалавр) 2021

227 – Фізична терапія, ерготерапія (бакалавр) 2021

231 – Соціальна робота (бакалавр) 2021

241 – Готельно-ресторанна справа (бакалавр) 2021

242 – Туризм (бакалавр) 2021

273 – Локомотиви та локомотивне господарство (бакалавр) 2021

274 – Автомобільний транспорт (бакалавр) 2021

292 – Міжнародні економічні відносини (бакалавр) 2021