Як розібратися в особливостях Вступної кампанії-2023?

Фахівці Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля допоможуть!

Етапи вступної кампанії

1. Реєстрація особистого електронного кабінету вступника/-ці на сайті ЄДЕБО — з 1 липня.

2. Подання заяви на участь у творчих конкурсах і співбесідах для тих, хто вступає на бюджет чи контракт — з 3 по 10 липня, 18:00; для тих, хто вступає за контрактом –  з 3 по 25 липня, 18:00.

3. Творчі конкурси та співбесіди — з 7 липня до 18 липня, з 31 липня — для тих, хто вступатиме на контракт.

4. Реєстрація заяв на участь у конкурсному відборі — з 19 липня до 31 липня, 18:00.

5. Оприлюднення рейтингових списків:

 • не пізніше ніж 5 серпня — для тих, хто вступає на бюджет;
 • з 9 серпня — для тих, хто за результатами творчих конкурсів чи співбесід хоче вступити на контракт.

6. Підтвердження бажання навчатися на бюджеті та виконання вимог до зарахування — до 8 серпня, 18:00.

7. Зарахування на бюджет — не пізніше 10 серпня.

8. Переведення на вакантні бюджетні місця — не пізніше 18 серпня.

9. Зарахування на контракт — не пізніше 30 серпня.

Пороговий бал

СНУ ім. В. Даля у правилах прийому самостійно визначає мінімальну кількість балів із вступних випробувань (конкурсного балу), з якими допускає вступників до конкурсного відбору.

При цьому конкурсний бал для вступу на основі ПЗСО та НРК5 не може бути менший ніж 140 балів (120 балів для вступу на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб) для спеціальностей таких галузей знань: 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини», а також для спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація».

Специфіка вступу-2023

 • Вступні випробування будуть проведені до реєстрації заяв вступників усюди, де це можливо.
 • Квота-3, квота-4 і сільський коефіцієнт не діятимуть.
 • Середній бал документ про освіту не вплине на конкурсний бал.
 • Творчий конкурс не можна замінити співбесідлю.
 • Учасники бойових дій не мусять відшкодовувати кошти за попереднє незавершене навчання для навчання в новому виші.
 • Громадяни Польщі можуть вступати до українських закладів на тих самих умовах, що й українці, але замість результатів НМТ або ЗНО використовуватимуться результати egzamin maturalny (матурального іспиту).

Джерело

Інформацію про вступ можна знайти тут

З переліком спеціальностей СНУ ім. В. Даля, зокрема формою навчання, ліцензійним обсягом і освітніми програмами можна ознайомитися на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

У СНУ ім. В. Даля створено Консультаційний центр при Приймальній комісії, де вступникам допомагають фахівці під час реєстрації особистого електронного кабінету та подання заяв.

Перелік документів для вступу

Під час реєстрації електронного кабінету вступника/-ці надається документ про попередню освіту й інші документи про освіту, які є в реєстрі на сайті.

Якщо в державних реєстрах немає документів, які б підтвердили підстави для спеціальних умов для вступу, ще до подання першої заяви треба особисто звернутися до відповідного вишу або написати на його електронну скриньку й надати ці документи на перевірку. Після цього в ЄДЕБО буде створена картка фізичної особи, куди будуть завантажені скановані копії цих документів.

Потім через електронний кабінет вступники за потреби подають заяву на участь у співбесіді чи творчому конкурсі, а також заяву на участь у конкурсному відборі.

Лише паперові заяви подають:

 • іноземці та люди без громадянства, крім тих, що мають посвідку про постійне проживання в Україні;
 • ті, хто має іноземний документ про освіту;
 • вступники, чий документ про освіту виданий до 2000 року (не за допомогою фотополімерних технологій);
 • ті, хто подає заяву раніше або, навпаки, пізніше строків роботи електронних кабінетів вступників.

Під час подання заяви в паперовій формі потрібно особисто пред’явити оригінали та надати Приймальній комісії копії:

І останнє. Треба надати 4 кольорові фотокартки розміром 3×4см, а також пред’явити оригінали документів, які підтверджують право на зарахування за спеціальними умовами.

Пам’ятаймо про пріоритети

Вступники, які вступають на бюджет для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра або магістра, мають вказати пріоритетність у вступній заяві.

Всього можна подати до 20 заяв за всіма основами для вступу (ПЗСО, НРК5) і всіма джерелами фінансування. При вступі на бюджет – до 5.

Подання документів вступниками, що перебувають за кордоном

Цьогоріч весь документообіг для зарахування на навчання у виші і ФПО відбувається онлайн в електронному вигляді через електронні кабінети вступників. Після оприлюднення рейтингових списків можна так само підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті з накладанням кваліфікованого електронного підпису. Цим же підписом треба скористатися для дистанційного укладання контракту з вибраним вишем чи договору про надання освітніх послуг із закладом ФПО.

Пільги при вступі у 2023 році

Взяти участь у конкурсному відборі за результатами співбесіди замість результатів НМТ або творчого конкурсу (для спеціальностей, визначених у додатку №1 до Порядку прийому) або скористатися спеціальними умовами вступу за квотою-1 можуть:

 • люди, яких визнали постраждалими учасниками Революції гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», зокрема ті, хто проходить військову службу (крім військовослужбовців строкової служби);
 • ті, кому відмовили в реєстрації або створенні умов для участі в НМТ 2023 року;
 • люди з інвалідністю, які 2023 року не брали участі в основних і додаткових сесіях НМТ через захворювання або патологічний стан, які є в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом № 1027/900.

Додатково за квотою-1 спеціальні умови під час вступу мають:

 • люди з інвалідністю, які 2023 року брали участь в основних та додаткових сесіях НМТ і які мають захворювання або патологічний стан з Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом № 1027/900;
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Вступити на навчання за результатом позитивної оцінки творчого конкурсу або співбесіди можуть:

 • люди з інвалідністю, отриманої внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • ті, хто має таке право відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
 • люди з інвалідністю, яким органи охорони здоров’я та соціального захисту населення рекомендують не відвідувати заклад освіти.

Повний перелік пільг є в Порядку прийому для здобуття вищої освіти в 2023 році.

Основна інформація про мінімальний бал

Мінімальний конкурсний бал вступника на бюджет не може бути менше 130 (виняток — діти загиблих захисників і захисниць України).

На бюджетні місця можуть перевести тих, кого початково зарахували на контракт, якщо вони здобули позитивну оцінку на співбесіді або творчому конкурсі та:

 • підтвердили своє право на пільги вже після завершення приймання документів, але не пізніше 25 серпня (для вступників на основі базової середньої освіти) або 31 серпня (для тих, хто вступає на основі повної загальної середньої освіти або як кваліфіковані робітники);
 • походять із багатодітних сімей (5 і більше дітей);
 • є ВПО відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

Але це не працює, якщо в заяві вступники зазначили: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

Вступникам в допомогу наступні ресурси:  Державне підприємство «Інфоресурс», mon.gov.ua і man.gov.ua