100 років досвіду

Віковий ювілей Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля був відзначений у 2020 році на державному рівні.

Такої честі заклад був удостоєний через свою історію, яка бере початок з розвитку промисловості східного регіону, пройшовши через невпинний розвиток до перетворення у потужний Університет Сходу.

Переміщений у 2014 році Університет став феноменом вищої освіти в Україні й прикладом стійкості, прагнення до розвитку та підвищення якості освіти навіть в складних умовах існування поблизу лінії фронту й перманентних бойових дій.

Самовіддана праця співробітників протягом 2014-2022 років дозволила повністю відновити освітню та наукову діяльність, створити нові майданчики й лабораторії.

За період 2014-2022 років університетом було реалізовано понад 50 міжнародних, національних і регіональних проєктів, створено 16 нових лабораторій та сучасних мультифункціональних освітніх просторів. Для цього було залучено понад 1,5 млн євро та обладнання в рамках міжнародної технічної допомоги.

У березні 2022 року, з початку повномасштабного вторгнення в Україну російських збройних сил, почався новий етап розвитку Університету на новій локації в м. Києві. І зараз Університет не залишився без уваги міжнародних донорів, навпаки – ця допомога зростає.

«Ми з колегами розуміємо: головне – не стіни, а люди. Ми все відновимо і відбудуємо», – упевнена ректорка СНУ ім. В. Даля Ольга Поркуян.


Якісна освіта за прийнятну ціну

У СНУ ім. В. Даля кількість професорів, доцентів, докторів і кандидатів наук відповідає вимогам щодо надання якісної освіти, які висуває до університетів чинне законодавство.

У 2021/2022 навчальному році 30% педагогів Університету стажувалися у закордонних університетах, 54 іноземних фахівця були залучені до лекцій, семінарів тощо. Збільшилася кількість викладачів, які підтвердили свій рівень володіння англійською мовою сертифікатом міжнародного зразку.

Через обставини, пов’язані з війною, склад викладачів Університету значно «помолодшав». Середній вік науково-педагогічних працівників становить 50 років, навчально-допоміжного персоналу – 39. Майже за всіма позиціями Університет не втратив ці показники і після повномасштабного вторгнення, а за деякими і покращив.

Середній вік керівників факультетів становить 46 років. Наймолодшому професору – 34, доценту – 30, науково-педагогічному працівнику – 24.

Кількість педагогів Університету віком до 35 років збільшилася у порівнянні з 2021 роком на 3%.


Широкий спектр спеціальностей

Університет здійснює підготовку за освітніми програмами рівня бакалавра (50), магістра (52), доктора філософії (16).

Напрями навчання: інформаційні технології, бібліотечна справа, графічний дизайн, будівництво, гірництво, готельно-ресторанна справа, екологія, економіка, електроніка, журналістика, інженерія, іноземні мови, історія та археологія, культурологія, машинобудування, міжнародні економічні відносини, педагогіка, політологія, право, програмування, психологія, публічне управління та адміністрування, середня освіта, соціальна робота, технології легкої промисловості, транспорт та транспортні технології, логістика, туризм, фармація, фізична терапія, ерготерапія, філологія, фінанси, агрономія, ветеринарна медицина, харчові технології.


Новітні цифрові технології навчання

Для студентів Університету створено сучасне інформаційне середовище. Система дозволяє в будь-який час і практично в будь-якому місці, де є доступ до Інтернету, використовувати всі інформаційні ресурси закладу.

Освітній процес реалізується за допомогою спеціальної інформаційної системи «Електронний університет», яка забезпечує доступ до всіх навчальних ресурсів, а також документації Університету з будь якої точки світу в режимі 24/7.

Незалежно від територіального розміщення викладачів і студентів, їх взаємодія забезпечується в синхронному та асинхронному режимі за допомогою інтернет-технологій і вбудованих засобів: форумів, чатів, вебінарів, конференцій. Для онлайн комунікацій використовується сервіс Microsoft Teams. Проведення освітнього процесу за всіма спеціальностями забезпечується матеріалами навчальних курсів, розміщених в «Електронному університеті». Ці ресурси використовуються студентами для доступу до методичних матеріалів, самостійної роботи, виконання індивідуальних завдань, участі в опитуваннях та анкетуваннях.

Кожен студент має право на самостійне обрання вибіркових дисциплін з урахуванням власних уподобань і зацікавленості. А також немає обмежень у виборі їх спрямованості.  Обрати можна зі загальноуніверситетського каталогу шляхом запису на навчання через особистий кабінет студента та зі спеціальних ресурсів «Електронного університету».

У 2022 році для студентів були створені нові цифрові сервіси: технічна підтримка користувачів електронних сервісів, електронний розклад занять, перевірка на плагіат шляхом інтеграції функціоналу Unichek до сайту «Електронний університет», вебкаст-платформа для організації університетського інтернет-радіо тощо.

Університет отримав дві системи Starlink – два термінали й антени, які забезпечують в закладі wifi підключення користувачів. Це обладнання Університет отримав у подарунок від американського народу.


Працевлаштування від підприємств-партнерів

Дуальна (від лат. dualis — подвійний) форма освіти – це поєднання навчання в закладах освіти з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації. Це коли в процесі навчання близько 50% займає практика.

Ідея саме така – підвищити конкурентоздатність випускника з дипломом на сучасному ринку праці. Україну як учасницю глобальних процесів зачепив сучасний тренд «Навчання протягом усього життя». Світ змінюється дуже швидко. Потреби ринку праці теж. І людина має постійно вдосконалювати свою кваліфікацію та навички за багатьма параметрами.

Дуальна освіта – це коли не треба тікати з лекцій, домовлятися з викладачами правдами й неправдами, щоб підробляти собі на життя. Студенти навчаються на денній формі за спеціально розробленим графіком індивідуальних занять, паралельно мають офіційне працевлаштування за фахом на підприємстві/в організації й обов’язкове стажування на робочому місці.

Дуальна освіта – це можливість порівнювати інформацію в підручниках з тим, що відбувається на практиці.

Дуальна форма освіти виглядає дуже привабливою в порівнянні з тим, що багато українських студентів закінчують виші, в очі не бачивши сучасного виробництва. І часто стається так – приходить молодий спеціаліст на першу роботу, і його треба перенавчати…

Голова ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник вважає: «Ми як роботодавці, розуміючи цей тренд, якраз і виставляємо відповідні вимоги до освітньої програми і під час формування держзамовлення (надання бюджетних місць), і під час комунікації з вишами. А більшість роботодавців, гадаю, так чи інакше співпрацюють з конкретними вишами, одним чи навіть кількома».


Міжнародне співробітництво та стажування

Студенти СНУ ім. В. Даля мають можливість брати участь у великій кількості різноманітних програм академічної мобільності. Цьому сприяє велика кількість партнерських угод із закордонними університетами, організаціями та іншими інституціями Польщі, Латвії, Естонії, Чехії, Словаччини, Швеції, Бельгії, Люксембургу, Данії, Іспанії, Румунії, Болгарії, Німеччини, Угорщини, Франції, Британії, Грузії, Туреччини, Японії та США.

Не зважаючи на складність 2022 року, понад 80 студентів Університету скористалися можливістю взяти участь у міжнародних програмах і проєктах. Найчастіше це молодіжні обміни, міжнародні стажування, літні школи, мовні курси в межах реалізації програм Erasmus+, Fulbright, Німецької служби академічних обмінів (DAAD), British Council тощо. Фінансування цих студентських активностей відбувається за рахунок проєктів.

Студенти СНУ ім. В. Даля мають безкоштовний доступ до міжнародних освітніх платформ, таких як Coursera та Udemy.

Університет доєднався до міжнародного проєкту «Ініціатива єднання» (Twinning Initiative), який реалізується за сприяння Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту в партнерстві з Асоціацією університетів Великобританії та Cormack Consultancy Group. В межах проєкту підписано меморандум і відбуваються консультації з  університетом-побратимом Royal Holloway University of London щодо співпраці, а саме:

  • розвиток в Університеті англомовного середовища;
  • забезпечення Університету необхідним обладнанням для відновлення якісного освітнього процесу та досліджень;
  • організація спільних наукових досліджень;
  • організація он-лайн та оф-лайн стажувань для викладачів та дослідників для розвитку освітнього та дослідницького потенціалу Університету.

На сьогодні в рамках твінінгу між університетами:

  • наукова бібліотека Університету отримує доступ до окремих наукових електронних ресурсів, проведення спільних вебінарів для дослідників Університету.

Науковці Університету продовжують роботу за програмою “Horizont-2020”, яка об’єднує всі існуючі програми Європейського Союзу з фінансування наукових досліджень та інновацій.

Купа інших можливостей для розвитку студентів здійснюється й за рахунок реалізації освітніх, соціальних, екологічних і розвиткових проєктів, що підтримуються ЄС та іншими міжнародними партнерами: ПРООН, USAID, Фондом цивільних досліджень та розвитку Сполучених Штатів Америки (CRDF Global), Відділом громадської дипломатії НАТО, Міжнародним фондом «Відродження» й ін.


Лідерство за кількістю премій та нагород, здобутих студентами

У СНУ ім. В. Даля створені умови для залучення наукової молоді, випускників, аспірантів до подальшої науково-педагогічної й наукової роботи – будування кар’єри науковця.

Студенти Університету активно займаються науково-дослідною роботою, винахідницькою діяльністю. У 2022 році вони самостійно та в співавторстві опублікували 492 наукових праці. За їх участю були отримані 15 патентів на об’єкти інтелектуальної власності. На ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, який мав пройти у 2022 році, студенти подали 74 наукові роботи, але через війну захід був скасований.

Молоді вчені, вчорашні студенти Університету, стають переможцями Всеукраїнського конкурсу «Молодий вчений року», який щорічно організовує Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України.

Студенти Університету отримують стипендії Президента України, Кабінету Міністрів України й Верховної Ради України, премії та нагороди всеукраїнських наукових конкурсів, виборюють додаткові стипендії у конкурсах.

В Університеті діє Східноукраїнська філія Інституту археології НАН України, якою керує доктор історичних наук, професор кафедри історії і археології Університету Юрій Бровендер. Під його керівництвом студенти спеціальності «Археологія» щороку проводили розкопки кургану в Луганській області.

Знайдені студентами артефакти були врятовані з музею Університету після початку повномасштабної війни. Практика майбутніх археологів у 2022 році відбувалася на території замкового комплексу ХI-ХIX ст., розташованого в селищі Межибіж Летичівського району Хмельницької області.

Однією з цікавих для студентів наукових розробок Університету є макет пасажирського електромобіля «Єва».

Це недорогий конкурентний автомобіль з невеликим салоном, який можна трансформувати та модифікувати. Один з розробників моделі, аспірант СНУ ім. В. Даля, провідний інженер заводу BMW (Німеччина) Віталій Міллер проводить відкриті он-лайн лекції “Сучасний електромобіль та технології майбутнього”.


Престиж в Україні й за кордоном

Міжнародна діяльність в умовах другої евакуації СНУ ім. В. Даля залишається одним з пріоритетних напрямів його роботи й становить одне з головних джерел його розвитку.

Протягом 2022 року Університет активно працював у напрямі активізації міжнародного співробітництва. Йому вдалося не тільки зберегти існуючі партнерства, продовжити реалізацію міжнародних проектів, а ще й започаткувати нові.

Завдяки допомозі міжнародних партнерів Університету вдалося закласти фундамент для відродження діяльності та подальшого розвитку. А саме відновити матеріально-технічну базу, розвинути компетентності персоналу, підсилити спроможність і репутацію Університету серед міжнародної спільноти.

СНУ ім. В. Даля співпрацює з університетами 20 країн світу. За оцінками міжнародної рейтингової агенції Webometrics у 2022 році СНУ ім. В. Даля посів 6391-е місце у світі (із понад 30 тисяч) та 62-е місце в Україні (серед 312).

Університет поліпшив позиції в рейтингу ТОП 200 та у 2021 році перший раз увійшов до рейтингу QS Emerging Europe and Сentral Asia University Rankings, створеного на основі глобальних досліджень найкращих вишів світового значення за показником досягнень у галузі освіти та науки.

У 2022 році фахівці СНУ ім. В. Даля разом з Фондом цивільних досліджень та розвитку США й Державного департаменту США CRDF Global здійснювали менторську підтримку з впровадження курсів з кібербезпеки та кібергігієни на світовому рівні для низки українських університетів. У 2023 році ця важлива робота продовжена.

У березні 2023 року СНУ ім. В. Даля і ПАТ «Львівський локомотиворемонтний завод» підписали Угоду про сприяння розвитку кафедри залізничного, автомобільного транспорту та підйомно-транспортних машин Університету на базі заводу. Взаємовигідна співпраця Сторін передбачає, зокрема: сумісне виконання наукових та проєктних робіт у галузі залізничного транспорту; підготовку й перепідготовку кадрів з вищою і середньою професійною освітою для залізничної галузі; залучення фахівців ПрАТ «ЛЛРЗ» до участі в навчальному процесі; підготовку наукових фахівців вищої кваліфікації на основі аспірантури та докторантури на базі ліцензії Університету тощо.


Успішні випускники

Історія СНУ ім. В. Даля свідчить про те, що нові напрямки навчання утворювалися тоді, коли роботодавці мали потребу у відповідних фахівцях. І саме тому випускники закладу мали гарантію працевлаштування.

Змінювалися часи й обставини, але завжди диплом випускника СНУ ім. В. Даля традиційно високо котирувався під час працевлаштування. Потреба в цих фахівцях залишається стабільно високою на ринку праці будь-якого рівня – регіонального, національного, міжнародного.

Партнерами СНУ ім. В. Даля сьогодні є понад 150 підприємств та організацій. Понад 150 тисяч наших випускників працюють зараз у різних сферах економіки в Україні й за кордоном, стають успішними бізнесменами, керівниками, політиками, держслужбовцями.

Щотижневий соціально-політичний український журнал «Фокус», який спеціалізується на дослідженнях різних напрямків суспільного життя, опублікував рейтинг Топ-50 вишів України за оцінками роботодавців. Ідея – дослідити шанси випускника вишу зайняти вакансію в престижній компанії. Рейтинг був складений на основі опитування ключових роботодавців України.

Приємною, але очікуваною стала інформація про те, що СНУ ім. В. Даля потрапив у компанію цих 50 вишів. І сьогодні, після втрати Університетом в результаті воєнних дій стін та облаштованих аудиторій, заклад довів свою незламність і спроможність відповідати всім критеріям, набутим за більш ніж 100-річну діяльність.


Унікальна студентська спільнота

У 2022 році до Університету вступило на 20,3 % більше абітурієнтів, ніж у 2021 році. Загальна кількість студентів складає близько 5000, із них 104 особи – іноземні громадяни. Зазвичай вступниками одного з найбільших університетів сходу України були мешканці Луганської та Донецької областей. Остання вступна кампанія показала, що студентами СНУ ім. В. Даля стали молоді люди з усіх регіонів України і ті, що наразі проживають за кордоном. Така сама тенденція зберігатиметься, зважаючи й на те, що Університет працює в Києві.

Організацією студентського життя від навчання до дозвілля, відстоюванням прав й інтересів студентів опікується виборний орган Студентська рада. Її представники входять до складу вищого керуючого органу Університету, беруть активну участь у нарахуванні стипендії, взаємодіють зі Студентськими радами університетів-партнерів​​​​​​​.

В умовах повномасштабної війни Студентська рада долучає студентів до волонтерства: підтримки дітей-сиріт, плетіння маскувальних сіток, участі у Дні донора, пошиття рюкзаків для  захисників держави, тренінгів з надання першої допомоги тощо.

 В Університеті діє комбінована форма допомоги першокурсникам: ментор-студент старшого курсу + куратор. За допомогою ментора першокурсник простіше долає бар’єри спілкування, має змогу психологічно впоратися з усіма особливостями навчання в Університеті.

Ментор створює особливу комфортну атмосферу для навчання, спілкування, всебічного розвитку. З цією ж метою в закладі функціонують Центри медіації, медико-соціальних і психотехнологій, міжкультурних комунікацій, гендерної культури, розвитку soft skills. Напрямки діяльності – психологічна адаптація першокурсників, запобігання конфліктам у студентських колективах, попередження гендерного насильства й гендерної дискримінації, організація міжкультурної комунікації та сприяння дружнім відносинам між студентами.

Долі багатьох студентів Університету були обпалені війною ще з 2014 року. Вчорашні школярі виїжджали з окупованих міст і селищ, щоб вступити до закладу на українській території. Іноді без будь-якої підтримки з боку родин вони заробляли на життя, виживали, але навчалися.

Владислав прийшов в деканат одного з факультетів зі своїм багажем і сказав: «Я пройшов усі блок-пости, у мене немає грошей, ніде жити, але я хочу навчатися у вашому університеті». І він став студентом, бо прийшов до друзів по нещастю.

Були випадки, коли студенти їхали до мами, а попадали на підвал… Повномасштабна війна додала жахливих фактів до долі молодих людей і нових рис до характеру. Що і є унікальністю студентської спільноти СНУ ім. В. Даля.

Девіз викладачів СНУ ім. В. Даля: “Ми вчимо наших студентів вчитися протягом життя “.