Print

ВСТУП НА ПРОГРАМИ БАКАЛАВРАТУ (ДРУГА ВИЩА)

На навчання для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше освітній ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. Для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю особи приймаються на другий курс на вакантні місця ліцензійного обсягу. Зарахування на навчання здійснюється за конкурсом та виключно за кошти фізичних та юридичних осіб. Перелік освітніх програм, календар, перелік документів, програми вступних випробувань

ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ

На навчання для здобуття ступеня магістра, у тому числі за спеціалізаціями, приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. Прийом на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних та юридичних осіб.

ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ ПРОГРАМ 2020

161 Хімічні технології та інженеріяХімічні технології та інженерія1р5м1р5м
Спеціальність Освітня програма  денна заочна
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ
051 Економіка Економіка 1р5м 1р5м
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 1р5м 1р5м
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування 1р5м 1р5м
073 Менеджмент Менеджмент 1р5м 1р5м
075 Маркетинг Маркетинг 1р5м 1р5м
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка та організація бізнесу 1р5м 1р5м
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Управління персоналом та економіка праці 1р5м 1р5м
281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування 1р5м 1р5м
281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування (державна служба) 2р5м
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
052 Політологія Політологія 1р5м 1р5м
242 Туризм Туризм 1р5м 1р5м
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини 1р5м 1р5м
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ ТА БУДІВНИЦТВА
192 Будівництво та цивільна інженерія Будівництво та цивільна інженерія 1р5м 1р5м
273 Залізничний транспорт Залізничний транспорт 1р5м 1р5м
274 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт 1р5м 1р5м
275.02 Транспортні технології Транспортні технології (на залізничному транспорті) 1р5м 1р5м
275.03 Транспортні технології Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 1р5м 1р5м
ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНІТАРНИХ НАУК, ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ
011 Освітні, педагогічні науки Педагогіка вищої школи 1р5м 1р5м
014 Середня освіта Українська мова література 1р5м 1р5м
015.10 Професійна освіта (за спеціалізаціями) Професійна освіта (цифрові технології) 1р5м 1р5м
035.01 Філологія Філологія (українська мова та література) 1р5м 1р5м
053 Психологія Практична психологія 1р5м 1р5м
053 Психологія Психологія 1р5м 1р5м
073 Менеджмент Управління соціальним закладом 1р5м
231 Соціальна робота Соціальна робота 1р5м 1р5м
232 Соціальне забезпечення Управління соціальним закладом 1р5м
ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ
101 Екологія Екологія 1р5м 1р5м
131 Прикладна механіка Прикладна механіка 1р5м 1р5м
133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування 1р5м 1р5м
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 1р5м 1р5м
182 Технології легкої промисловості Технології легкої промисловості 1р5м 1р5м
184 Гірництво Гірництво 1р5м 1р5м
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕЛЕКТРОНІКИ
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки 1р5м 1р5м
123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія 1р5м 1р5м
126 Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології 1р5м
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 1р5м 1р5м
153 Мікро- та наносистемна техніка Мікро- та наносистемна техніка 1р5м
171 Електроніка Електроніка 1р5м 1р5м
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
014.03 Середня освіта Середня освіта (історія) 1р5м 1р5м
032 Історія та археологія Історія та археологія 1р5м 1р5м
081 Право Право 1р5м 1р5м
041 Богослов’я 1р5м 1р5м

КАЛЕНДАР ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ

Вступники на навчання для здобуття ступеня магістра (денна та заочна форми) подають заяву про участь у конкурсному відборі до СНУ ім. В. Даля в паперовій формі. До заяви вступник додає:
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • копію диплома бакалавра, магістра або спеціаліста та додатка до нього;
  • сертифікат ЄВІ з Іноземної мови (та ЄФВВ для спеціальності 081 Право)
  • чотири кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);
  • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о (при вступі на денну форму навчання);
  Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку прийняття Приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.  

ГРАФІК ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ ТА БУДІВНИЦТВА

ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНІТАРНИХ НАУК, ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕЛЕКТРОНІКИ

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ ВСТУПНИКІВ ТА СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ