Print

ВСТУП НА ПРОГРАМИ БАКАЛАВРАТУ (ДРУГА ВИЩА)

На навчання для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше освітній ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. Для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю особи приймаються на другий (третій) курс на вакантні місця ліцензійного обсягу. Зарахування на навчання здійснюється за конкурсом та виключно за кошти фізичних та юридичних осіб. Перелік освітніх програм, календар, перелік документів, програми вступних випробувань

ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ

На навчання для здобуття ступеня магістра, у тому числі за спеціалізаціями, приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. Прийом на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних та юридичних осіб. Вступ до СНУ ім. В. Даля здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.  

ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ ПРОГРАМ 2019

Спеціальність Освітня програма  денна заочна
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ
051 Економіка Економіка 1р5м 1р5м
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 1р5м 1р5м
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування 1р5м 1р5м
073 Менеджмент Менеджмент 1р5м 1р5м
075 Маркетинг Маркетинг 1р5м 1р5м
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка та організація бізнесу 1р5м 1р5м
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Управління персоналом та економіка праці 1р5м 1р5м
281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування 1р5м 1р5м
281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування (державна служба) 2р5м
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
242 Туризм Туризм 1р5м 1р5м
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини 1р5м 1р5м
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ І ЛОГІСТИКИ
105 Прикладна фізика та наноматеріали Прикладна фізика та наноматеріали 1р5м 1р5м
132 Матеріалознавство Матеріалознавство 1р5м 1р5м
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання 1р5м 1р5м
192 Будівництво та цивільна інженерія Будівництво та цивільна інженерія 1р5м 1р5м
273 Залізничний транспорт Залізничний транспорт 1р5м 1р5м
274 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт 1р5м 1р5м
275.02 Транспортні технології Транспортні технології (на залізничному транспорті) 1р5м 1р5м
275.03 Транспортні технології Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 1р5м 1р5м
275 Транспортні технології Транспортні технології 1р5м 1р5м
ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНІТАРНИХ НАУК, ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ
011 Освітні, педагогічні науки Педагогіка вищої школи 1р5м 1р5м
015.10 Професійна освіта (за спеціалізаціями) Професійна освіта (комп’ютерні технології) 1р5м 1р5м
035.01 Філологія Філологія (українська мова та література) 1р5м 1р5м
053 Психологія Практична психологія 1р5м 1р5м
053 Психологія Психологія 1р5м 1р5м
061 Журналістика Журналістика 1р5м 1р5м
073 Менеджмент Управління соціальним закладом 1р5м
231 Соціальна робота Соціальна робота 1р5м 1р5м
232 Соціальне забезпечення Управління соціальним закладом 1р5м
ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ
101 Екологія Екологія 1р5м 1р5м
131 Прикладна механіка Прикладна механіка 1р5м 1р5м
133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування 1р5м 1р5м
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 1р5м 1р5м
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 1р5м 1р5м
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології та інженерія 1р5м 1р5м
182 Технології легкої промисловості Технології легкої промисловості 1р5м 1р5м
184 Гірництво Гірництво 1р5м 1р5м
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕЛЕКТРОНІКИ
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки 1р5м 1р5м
123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія 1р5м 1р5м
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 1р5м 1р5м
153 Мікро- та наносистемна техніка Мікро- та наносистемна техніка 1р10м
171 Електроніка Електроніка 1р5м 1р5м
172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка 1р5м 1р5м
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
014.03 Середня освіта Середня освіта (історія) 1р5м 1р5м
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 1р5м 1р5м
032 Історія та археологія Історія та археологія 1р5м 1р5м
033 Філософія Філософія 1р5м 1р5м
081 Право Право 1р5м 1р5м
041 Богослов’я 1р5м 1р5м

КАЛЕНДАР ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2019

ГРАФІК РЕЄСТРАЦІЇ НА ЗНО 2019

Спеціальність Аудиторія Час прийому
Юридичний факультет
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 313 ГК 9.00-16.00
032 Історія та археологія 313 ГК 9.00-16.00
033 Філософія 313 ГК 9.00-16.00
081 Право 313 ГК 9.00-16.00
Інститут економіки і управління
051 Економіка 519 ГК 9.00-16.00
071 Облік і оподаткування 519 ГК 9.00-16.00
072 Фінанси, банківська справа та страхування 519 ГК 9.00-16.00
073 Менеджмент 519 ГК 9.00-16.00
075 Маркетинг 519 ГК 9.00-16.00
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 519 ГК 9.00-16.00
281 Публічне управління і адміністрування 519 ГК 9.00-16.00
Факультет гуманітарних наук, психології та педагогіки
053 Психологія 328 ГК 9.00-16.00
054 Соціологія 328 ГК 9.00-16.00
061 Журналістика 328 ГК 9.00-16.00
Інститут міжнародних відносин
242 Туризм 216а НК 9.00-16.00
292 Міжнародні економічні відносини 216а НК 9.00-16.00
Факультет інформаційних технологій та електроніки
122 Комп’ютерні науки 212а НК 9.00-16.00
123 Комп’ютерна інженерія 212а НК 9.00-16.00

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ 2019

Вступники на навчання для здобуття ступеня магістра (денна та заочна форми) подають заяву про участь у конкурсному відборі до СНУ ім. В. Даля в паперовій формі. До заяви вступник додає:
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • копію диплома бакалавра, магістра або спеціаліста та додатка до нього;
  • чотири кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);
  • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о (при вступі на денну форму навчання);
  Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку прийняття Приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.  

ГРАФІК ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ

Адреса Графік роботи
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ економіки і управління
проспект Центральний, 59а (головний корпус), аудиторія 519 з понеділка по п’ятницю – з 9:00 до 16:00
субота – з 9:00 до 14:00
кафедра економіки і підприємництва
проспект Центральний, 59а (головний корпус), аудиторія 509a з понеділка по п’ятницю – з 9:00 до 16:00
субота – з 9:00 до 14:00
кафедра обліку і оподаткування
проспект Центральний, 59а (головний корпус), аудиторія 511 з понеділка по п’ятницю – з 9:00 до 16:00
субота – з 9:00 до 14:00
кафедра фінансів і банківської справи
проспект Центральний, 59а (головний корпус), аудиторія 510 з понеділка по п’ятницю – з 9:00 до 16:00
субота – з 9:00 до 14:00
кафедра публічного управління, менеджменту і маркетингу
проспект Центральний, 59а (головний корпус), аудиторія 513 з понеділка по п’ятницю – з 9:00 до 16:00
субота – з 9:00 до 14:00
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
вулиця Донецька, 43 (навчальний корпус), аудиторії 216a з понеділка по п’ятницю – з 9:00 до 16:00
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ ТА ЛОГІСТИКИ
кафедра залізничного, автомобільного транспорту та підйомно-транспортних машин
проспект Центральний, 59а (головний корпус), аудиторія 416, 418 з понеділка по п’ятницю – з 9:00 до 16:00
кафедра логістичного управління та безпеки руху на транспорті
проспект Центральний, 59а (головний корпус), аудиторія 403 з понеділка по п’ятницю – з 9:00 до 16:00
кафедра будівництва, урбаністики та просторового планування
проспект Центральний, 59а (головний корпус), аудиторія 401 з понеділка по п’ятницю – з 9:00 до 16:00
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕЛЕКТРОНІКИ
кафедра електронних апаратів
вулиця Донецька, 43 (навчальний корпус), аудиторія 315 з понеділка по п’ятницю – з 9:30 до 14:00.
кафедра комп’ютерно-інтегрованих систем управління
вулиця Донецька, 41 (лабораторний корпус), аудиторія 303 з понеділка по п’ятниця – з 8:00 до 12:00
кафедра комп’ютерної інженерії
вулиця Донецька, 43 (навчальний корпус), аудиторії 412а з понеділка по п’ятницю – з 9:00 до 13:00
ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ
кафедра машинознавства та обладнання промислових підприємств
вулиця Донецька, 43 (навчальний корпус), аудиторія 208 з понеділка по п’ятницю – з 10:00 до 14:00
кафедра хімічної інженерії та екології
вулиця Донецька, 41 (лабораторний корпус), аудиторії 319 та 405 з понеділка по п’ятницю – з 9:00 до 16:00
кафедра електричної інженерії
вулиця Донецька, 41 (лабораторний корпус), аудиторії 423 з понеділка по п’ятницю – з 9:00 до 16:00
кафедра машинобудування та прикладної механіки
вулиця Донецька, 41 (лабораторний корпус), аудиторії 204 та 205 з понеділка по п’ятницю – з 9:00 до 16:00
кафедра технології легкої промисловості
вулиця Донецька, 41 (лабораторний корпус), аудиторії 201 з понеділка по п’ятницю – з 9:00 до 16:00
кафедра гірництва
вулиця Донецька, 41 (лабораторний корпус), аудиторії 408 з понеділка по п’ятницю – з 10:00 до 14:00
ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНІТАРНИХ НАУК, ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ
кафедра психології та соціології
пр. Центральний, 59а (головний корпус), аудиторія 328 з понеділка по п’ятницю – з 9:00 до 16:00
кафедра практичної психології та соціальної роботи
пр. Центральний, 59а (головний корпус), аудиторії 321 та 325 з понеділка по п’ятницю – з 9:00 до 16:00
кафедра здоров’я людини та фізичного виховання
пр. Центральний, 59а (головний корпус), аудиторії 321 та 325 з понеділка по п’ятницю – з 9:00 до 16:00
кафедра української філології та журналістики
пр. Центральний, 59а (головний корпус), аудиторія 326 з понеділка по п’ятницю – з 9:00 до 16:00
кафедра педагогіки
пр. Центральний, 59а (головний корпус), аудиторія 303а з понеділка по п’ятницю – з 9:00 до 16:00
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
кафедра філософії, культурології та інформаційної діяльності
проспект Центральний, 59а (головний корпус), аудиторія 324 з понеділка по п’ятницю – з 9:00 до 16:00
в суботу та неділю – з 9:00 до 14:00
кафедра правознавства
проспект Центральний, 59а (головний корпус), аудиторія 313 з понеділка по п’ятницю – з 9:00 до 16:00
в суботу та неділю – з 9:00 до 14:00
кафедра історії та археології
проспект Центральний, 59а (головний корпус), аудиторія 320 з понеділка по п’ятницю – з 9:00 до 16:00
в суботу та неділю – з 9:00 до 14:00

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 2019

Програма вступного випробування з ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (англійська, німецька, французька) для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра всіх напрямів підготовки  
Освітня програма Програми фахових вступних випробувань
Для вступників, що вступають за спорідненою спеціальністю Додаткові програми для вступників, що вступають за неспорідненою спеціальністю
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ
051 Економіка основна додаткова
071 Облік і оподаткування основна додаткова
072 Фінанси, банківська справа та страхування основна додаткова
073 Менеджмент основна додаткова
075 Маркетинг основна додаткова
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка та організація бізнесу основна додаткова
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність основна додаткова
281 Публічне управління та адміністрування основна та додаткова
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
242 Туризм основна додаткова
292 Міжнародні економічні відносини основна додаткова
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ І ЛОГІСТИКИ
105 Прикладна фізика та наноматеріали основна додаткова
132 Матеріалознавство основна додаткова
132 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання основна додаткова
191 Архітектура та містобудування основна додаткова
192 Будівництво та цивільна інженерія основна додаткова
273 Залізничний транспорт основна додаткова
274 Автомобільний транспорт основна додаткова
275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті) основна додаткова
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) основна додаткова
275 Транспортні технології основна додаткова
ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНІТАРНИХ НАУК, ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ
011 Освітні, педагогічні науки Педагогіка вищої школи основна додаткова
015.10 Професійна освіта (комп’ютерні технології) основна додаткова
035.01 Філологія (українська мова та література) основна додаткова
053 Психологія Практична психологія основна додаткова
053 Психологія Психологія основна додаткова
054 Соціологія основна додаткова
061 Журналістика основна додаткова
073 Менеджмент Управління соціальним закладом основна додаткова
231 Соціальна робота основна додаткова
232 Соціальне забезпечення Управління соціальним закладом основна додаткова
ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ
101 Екологія основна додаткова
131 Прикладна механіка основна додаткова
133 Галузеве машинобудування основна додаткова
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка основна додаткова
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка основна додаткова
161 Хімічні технології та інженерія основна додаткова
182 Технології легкої промисловості основна додаткова
184 Гірництво основна додаткова
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕЛЕКТРОНІКИ
122 Комп’ютерні науки основна додаткова
123 Комп’ютерна інженерія основна додаткова
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології основна додаткова
153 Мікро- та наносистемна техніка основна додаткова
172 Телекомунікації та радіотехніка основна додаткова
171 Електроніка основна додаткова
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
014.03 Середня освіта (історія) основна додаткова
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа основна додаткова
032 Історія та археологія основна додаткова
033 Філософія основна додаткова
081 Право додаткова
041 Богослов’я основна додаткова

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 2019

РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ ВСТУПНИКІВ ТА СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ

029 Інфоормаційна, бібліотечна та архівна справа ДФН

032 Історія та археологія ДФН

033 Філософія ДФН

081 Право ДФН

014.03 Середня освіта. Історія. ДФН


заочна 053 Практична психологія

денна 232 Соц_альне забезпечення

денна 073 Менеджмент(Управл_ння соц_альним закладом)

денна 231 Соц_альна робота

061 Журнал_стика денна

053 Психолог_я денна

035.01 Ф_лолог_я заочна

011 Осв_тн_, педагог_чн_ науки денна

035.01 Ф_лолог_я денна

011 Осв_тн_ педагог_чн_ науки заочна

015.10 Профес_йна осв_та (за спец_ал_зац_ями)


182_Технології легкої промисловості_денна

133_Галузеве машинобудування (машинознавство)_заочна

133_Галузеве машинобудування (машинобудування)_денна

133_Галузеве машинобудування (машинознавство)_денна

131_Прикладна механіка (машинознавство)_заочна

131_Прикладна механіка (машинознавство)_денна

131_Прикладна механіка (машинобудування)_денна

184_Гірництво_заочна

184_Гірництво_денна

141_Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка_денна

161_Хімічні технології та інженерія_денна

101_Екологія_денна


275.02 Транспортн_ технолог_ї (на зал_зничному транспорт_)

273 Зал_зничний транспорт (_нтероперабельн_сть та безпека руху)

132 Прикладне матер_алознавство

105 Прикладна ф_зика

275.03 Транспортн_ технолог_ї (на автомоб_льному транспорт_)

274 Автомоб_льний транспорт

192 Буд_вництво та цив_льна _нженер_я

293 Міжнародні економічні відносини

281 Публічне управління та адміністрування

242 Туризм

072 Фінанси, банківська справа та страхування

051 Економіка

075 Маркетинг

073 Менеджмент

071 Облік і оподаткування