Print

ВСТУП НА ПРОГРАМИ БАКАЛАВРАТУ (ДРУГА ВИЩА)

На навчання для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше освітній ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. Для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю особи приймаються на другий (третій) курс на вакантні місця ліцензійного обсягу. Зарахування на навчання здійснюється за конкурсом та виключно за кошти фізичних та юридичних осіб. Перелік освітніх програм, календар, перелік документів, програми вступних випробувань

ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ

На навчання для здобуття ступеня магістра, у тому числі за спеціалізаціями, приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. Прийом на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних та юридичних осіб. Вступ до СНУ ім. В. Даля здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.  

ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ ПРОГРАМ 2019

Спеціальність Освітня програма  денна заочна
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ
051 Економіка Економіка 1р5м 1р5м
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 1р5м 1р5м
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування 1р5м 1р5м
073 Менеджмент Менеджмент 1р5м 1р5м
075 Маркетинг Маркетинг 1р5м 1р5м
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка та організація бізнесу 1р5м 1р5м
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Управління персоналом та економіка праці 1р5м 1р5м
281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування 1р5м 1р5м
281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування (державна служба) 2р5м
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
242 Туризм Туризм 1р5м 1р5м
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини 1р5м 1р5м
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ І ЛОГІСТИКИ
105 Прикладна фізика та наноматеріали Прикладна фізика та наноматеріали 1р5м 1р5м
132 Матеріалознавство Матеріалознавство 1р5м 1р5м
192 Будівництво та цивільна інженерія Будівництво та цивільна інженерія 1р5м 1р5м
273 Залізничний транспорт Залізничний транспорт 1р5м 1р5м
274 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт 1р5м 1р5м
275 Транспортні технології Транспортні технології (на залізничному транспорті) 1р5м 1р5м
275 Транспортні технології Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 1р5м 1р5м
275 Транспортні технології Транспортні технології 1р5м 1р5м
ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНІТАРНИХ НАУК, ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ
011 Освітні, педагогічні науки Педагогіка вищої школи 1р5м 1р5м
015.10 Професійна освіта (за спеціалізаціями) Професійна освіта (комп’ютерні технології) 1р5м 1р5м
035.01 Філологія Філологія (українська мова та література) 1р5м 1р5м
053 Психологія Практична психологія 1р5м 1р5м
053 Психологія Психологія 1р5м 1р5м
061 Журналістика Журналістика 1р5м 1р5м
073 Менеджмент Управління соціальним закладом 1р5м
231 Соціальна робота Соціальна робота 1р5м 1р5м
232 Соціальне забезпечення Управління соціальним закладом 1р5м
ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ
101 Екологія Екологія 1р5м 1р5м
131 Прикладна механіка Прикладна механіка 1р5м 1р5м
133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування 1р5м 1р5м
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 1р5м 1р5м
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 1р5м 1р5м
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології та інженерія 1р5м 1р5м
182 Технології легкої промисловості Технології легкої промисловості 1р5м 1р5м
184 Гірництво Гірництво 1р5м 1р5м
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕЛЕКТРОНІКИ
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки 1р5м 1р5м
123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія 1р5м 1р5м
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 1р5м 1р5м
153 Мікро- та наносистемна техніка Мікро- та наносистемна техніка 1р10м
171 Електроніка Електроніка 1р5м 1р5м
172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка 1р5м 1р5м
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
014.03 Середня освіта Середня освіта (історія) 1р5м 1р5м
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 1р5м 1р5м
032 Історія та археологія Історія та археологія 1р5м 1р5м
033 Філософія Філософія 1р5м 1р5м
081 Право Право 1р5м 1р5м

КАЛЕНДАР ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2019

ГРАФІК РЕЄСТРАЦІЇ НА ЗНО 2019

Спеціальність Аудиторія Час прийому
Юридичний факультет
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 313 ГК 9.00-16.00
032 Історія та археологія 313 ГК 9.00-16.00
033 Філософія 313 ГК 9.00-16.00
081 Право 313 ГК 9.00-16.00
Інститут економіки і управління
051 Економіка 519 ГК 9.00-16.00
071 Облік і оподаткування 519 ГК 9.00-16.00
072 Фінанси, банківська справа та страхування 519 ГК 9.00-16.00
073 Менеджмент 519 ГК 9.00-16.00
075 Маркетинг 519 ГК 9.00-16.00
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 519 ГК 9.00-16.00
281 Публічне управління і адміністрування 519 ГК 9.00-16.00
Факультет гуманітарних наук, психології та педагогіки
053 Психологія 328 ГК 9.00-16.00
054 Соціологія 328 ГК 9.00-16.00
061 Журналістика 328 ГК 9.00-16.00
Інститут міжнародних відносин
242 Туризм 216а НК 9.00-16.00
292 Міжнародні економічні відносини 216а НК 9.00-16.00
Факультет інформаційних технологій та електроніки
122 Комп’ютерні науки 212а НК 9.00-16.00
123 Комп’ютерна інженерія 212а НК 9.00-16.00

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ 2019

Вступники на навчання для здобуття ступеня магістра (денна та заочна форми) подають заяву про участь у конкурсному відборі до СНУ ім. В. Даля в паперовій формі. До заяви вступник додає:
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • копію диплома бакалавра, магістра або спеціаліста та додатка до нього;
  • чотири кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);
  • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о (при вступі на денну форму навчання);
  Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку прийняття Приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.  

ГРАФІК ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 2019

Програма вступного випробування з ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (англійська, німецька, французька) для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра всіх напрямів підготовки  
Освітня програма Програми фахових вступних випробувань
Для вступників, що вступають за спорідненою спеціальністю Додаткові програми для вступників, що вступають за неспорідненою спеціальністю
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ
051 Економіка основна додаткова
071 Облік і оподаткування основна додаткова
072 Фінанси, банківська справа та страхування основна додаткова
073 Менеджмент основна додаткова
075 Маркетинг основна додаткова
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка та організація бізнесу основна додаткова
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Управління персоналом та економіка праці основна додаткова
281 Публічне управління та адміністрування основна додаткова
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
242 Туризм основна додаткова
292 Міжнародні економічні відносини основна додаткова
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ І ЛОГІСТИКИ
105 Прикладна фізика та наноматеріали основна додаткова
132 Матеріалознавство основна додаткова
191 Архітектура та містобудування основна додаткова
192 Будівництво та цивільна інженерія основна додаткова
273 Залізничний транспорт основна додаткова
274 Автомобільний транспорт основна додаткова
275 Транспортні технології (на залізничному транспорті) основна додаткова
275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) основна додаткова
275 Транспортні технології основна додаткова
ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНІТАРНИХ НАУК, ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ
011 Освітні, педагогічні науки Педагогіка вищої школи основна додаткова
015.10 Професійна освіта (комп’ютерні технології) основна додаткова
035.01 Філологія (українська мова та література) основна додаткова
053 Психологія Практична психологія основна додаткова
053 Психологія Психологія основна додаткова
054 Соціологія основна додаткова
061 Журналістика основна додаткова
073 Менеджмент Управління соціальним закладом основна додаткова
231 Соціальна робота основна додаткова
232 Соціальне забезпечення Управління соціальним закладом основна додаткова
ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ
101 Екологія основна додаткова
131 Прикладна механіка основна додаткова
133 Галузеве машинобудування основна додаткова
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка основна додаткова
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка основна додаткова
161 Хімічні технології та інженерія основна додаткова
182 Технології легкої промисловості основна додаткова
184 Гірництво основна додаткова
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕЛЕКТРОНІКИ
122 Комп’ютерні науки основна додаткова
123 Комп’ютерна інженерія основна додаткова
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології основна додаткова
153 Мікро- та наносистемна техніка основна додаткова
172 Телекомунікації та радіотехніка основна додаткова
171 Електроніка основна додаткова
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
014.03 Середня освіта (історія) основна додаткова
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа основна додаткова
032 Історія та археологія основна додаткова
033 Філософія основна додаткова
081 Право додаткова

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 2019

РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ ВСТУПНИКІВ ТА СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ