На навчання для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше освітній ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. Для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю особи приймаються на другий курс на вакантні місця ліцензійного обсягу. Зарахування на навчання здійснюється за конкурсом та виключно за кошти фізичних та юридичних осіб.

Перелік освітніх програм, календар, перелік документів, програми вступних випробувань

ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ

На навчання для здобуття ступеня магістра, у тому числі за спеціалізаціями, приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. Прийом на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних та юридичних осіб.

Створення електронного кабінету вступника

Вступ на програми бакалаврату (друга вища)
Вступ на програми бакалаврату (друга вища)
Вступ на програми бакалаврату (друга вища)
Вступ на програми бакалаврату (друга вища)

Іноземна мова (магістр) 2021

011 – «Освітні, педагогічні науки» (магістр) 2021

014.01 – «Середня освіта (українська мова і література)» (магістр) 2021

014.03 – Середня освіта (історія) (магістр) 2021

015.39 – «Професійна освіта. Цифрові технології» (магістр) 2021

032 – Історія та археологія (магістр) 2021

041 – «Богослов’я» (магістр) 2021

051 – «Економіка» (магістр) 2021

053 – «Практична психологія» (магістр) 2021

053 – «Психологія» (магістр) 2021

071 – Облік і оподаткування (магістр) 2021

072 – «Фінанси і кредит» (магістр) 2021

072 – «Фінанси, банківська справа та страхування» (магістр) 2021

073 – «Управління соціальним закладом» (магістр) 2021

073 – «Менеджмент» (магістр) 2021

075 – «Маркетинг» (магістр) 2021

101 – «Екологія» (магістр) 2021

122 – «Комп’ютерні науки» (магістр) 2021

123 – Комп’ютерна інженерія (магістр) 2021

126 – Інформаційні системи та технології (магістр) 2021

131 – «Прикладна механіка» (магістр) 2021

133 – «Галузеве машинобудування» (магістр) 2021

141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (магістр) 2021

151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (магістр) 2021

153 – Мікро- та наносистемна техніка (магістр) 2021

161 – «Хімічні технології та інженерія» (магістр) 2021

171 – «Електроніка» (магістр) 2021

182 – «Технології легкої промисловості» (магістр) 2021

184 – «Гірництво» (магістр) 2021

192 – «Будівництво та цивільна інженерія» (магістр) 2021

231 – Соціальна робота (магістр) 2021

242 – Туризм (магістр) 2021

273 «Локомотиви та локомотивне господарство» (магістр)

273 – Інтероперабельність і безпека на залізничному транспорті (магістр) 2021

274 – «Автомобільний транспорт» (магістр) 2021

275.02 – Транспортні технології (на залізничному транспорті) (магістр) 2021

275.03 – Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (магістр) 2021

281 – «Публічне управління та адміністрування» (магістр) 2021

292 – Міжнародні економічні відносини (магістр) 2021