Print

Участь у міжнародних проектах

Програма Еразмус+ за напрямом KA2: Розвиток потенціалу вищої освіти

Програма Еразмус+ за напрямом KA2: Розвиток потенціалу вищої освіти / Capacity Building in the Field of Higher Education у сфері «Internet of Things» (Інтернет речей)

Координатор: Університет Ньюкасла (Великобританія).

Координатор від України: Національний аерокосмічний університет "Харківський авіаційний інститут".

Партнери: Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім.Г.Є.Пухова НАН України, Одеський національний політехнічний університет, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Тернопільський національний економічний університет, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля і Запорізький національний технічний університет.

 • Центр комп’ютерних обрахувань (Київ)

Основними завданнями проекту є:

 • забезпечити динамічний розвиток поточних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт для нових застосувань IoT;
 • вирішити основні проблеми, пов'язані з інтеграцією пристроїв з низьким енергоспоживанням з особливою увагою до потреб реального життя на локальному та глобальному рівнях;
 • продемонструвати можливості запропонованих рішень;
 • створити міжнародні магістерські та докторські програми з інтеграції технологій зберігання та обробки даних та  новітніх парадигм IoT.

Гроші гранту витратять на купівлю комп’ютерного обладнання для проведення експериментів.

15.10.2016-15.10.2019

Програма Еразмус+ за напрямом KA1 International Credit Mobility

Партнер: Сілезський технічний університет, м. Глівіце, Польща

Загальна сума виділених коштів на проекти мобільності з Україною – 7 380 000 євро. Короткотерміновий обмін на основі Міжінституційних угод організують європейські університети спільно з ВНЗ України. Таким чином, 2 220 осіб візьмуть участь у взаємному міжуніверситетському обміні. Планується, що 1 583 стипендіатів отримають можливість навчатись або переймати професійний досвід у Європі. Відповідно, 637 стипендіатів з Європи відвідають Україну для короткотермінового навчання та обміну досвідом

Дата реалізації:  2016-2019

Програма Еразмус+ Проект Aliot

Проект фінансується програмою Erasmus+, яка направлена на сприяння стратегії розвитку Europe 2020 для збільшення робочих місць, соціальної справедливості та інтеграції, та, також, на сприяння ET2020 в рамках стратегії розвитку освіти та професійної підготовки. Програма Erasmus+ також спрямована на сприяння сталого розвитку своїх партнерів в галузі вищої освіти та на сприяння досягнення цілей стратегії розвитку молоді – EU Youth Strategy.

Основні цілі проекту

Спільний проект з розробки навчальних програм реалізує новий підхід до надання освітніх послуг за допомогою постійного зворотного зв'язку з роботодавцями та корекції освітнього процесу, методичного та матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу.

Він також передбачає створення професійної спільноти в галузі інтернету речей (IoT), робототехніки, комп'ютерних мереж і мікроконтролерів. Проект передбачає адаптацію навчальних програм до потреб європейського ринку праці, підвищуючи тим самим можливості академічного та трудового устрою. Нововведення у використанні концепції накопичення і передачі освітніх кредитів (ECTS) і концепції навчання протягом усього життя (LLL).

Сайт проекту Aliot

Проект Темпус SEREIN

Проект Темпус SEREIN

Основною метою проекту є підготовка нового покоління техніків і наукових співробітників, здатних здійснювати контруктивний розвиток в оцінці та забезпеченні кібербезпеки.

Області застосувань, що будуть охоплені створеними магістерською/докторською/підвищення кваліфікації програмами: Гуманітарна {людина, країна}, Бізнес {Банківська, Веб & E-Комерція, Телекомунікації}, Критична безпека {авіація, космос, АЕС, електромережі, залізничний транспорт}.

Для досягнення головної мети для українських ВНЗ будуть розроблені міжнародні магістерські і докторські програми з кібербезпеки та відмовостійкості.

 

Цілі навчальних програм:

Магістерський рівень:

 • CM-A. Вимоги по надійності та безпеці;
 • CM-B. Системна безпека та відмовостікість;
 • CM-C. Людський фактор в інжинірингу;
 • CM-D. Аналіз ризиків надійності та відмовостійкості;
 • CM-E. Відмовостійкі базові PLD-системи;

Докторський рівень:

 • CP-A. Формальні методи перевірки систем;
 • CP-B. Безпека систем, що розвиваються;
 • CP-C. Системи управління безпекою;

Рівень підвищення кваліфікації:

 • CT-A. Сучасні технології оцінки безпеки;
 • CT-B. Сучасні технології безпеки та відмовостійкості;
 • CT-C. Забезпечення гарантованої безпеки;

Конкретні цілі проекту:

 • Створити магістерську програму з кібербезпеки та відмовостійкості з 5 курсів CM-A..CM-E;
 • Створити докторську програму з кібербезпеки та відмовостійкості з 3 курсів CP-A..CP-C;
 • Створити програму підвищення квалійікації з кібербезпеки та відмовостійкості з 3 модулів CT-A..CT-C;
 • Організувати Національний альянс безпеки (NSA) для навчання та консультування в областіоцінки та управління кібербезпекою;
 • Запровадити комплексну схему нарощування потенціалу для участі професорсько-викладацького складу з 7 українських університетів;

 

Веб-сайт проекту http://serein.eu.org/

Веб-сайт проекту СНУ ім. В. Даля http://serein.turion.info/

 

Результати розробки курсів

Лекційні курси

У трьохтомику «Secure and resilient computing for industry and human domains» містяться матеріали лекційних частин навчальних модулів для магістерського та докторського рівнів освіти, розроблені в рамках проекту SEREIN «Модернізація післядипломної освіти з питань стійкості до безпеки для галузей, пов'язаних з людьми та промисловістю» (543968-TEMPUS-1-2013-1-EE-TEMPUS-JPCR), що фінансуються за програмою Темпус.

Матеріали книги охоплюють фундаментальні питання безпечних та стійких обчислень, зокрема, описи відповідних стандартів, методів криптографії, забезпечення безпеки критичних інфраструктур, програмного забезпечення,  огляду методів пост-квантових обчислень, тощо.

Volume 1. Fundamentals of secure and resilient computing

Volume 2. Secure and resilient systems and infrastructures

Volume 3. Techniques, tools and assurance cases for secure and resilient computing

 

Практикуми

Матеріали практикумів (практичні, лабораторні роботи, трейнінги) для здобувачів  освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»:

CM1 – Fundamentals of secure and resilient computing

CM2 – System and Networks Security and Resilience

CM3 – Human-machine engineering for security-critical and resilient systems

CM4 – Risk Analysis of Infrastructure Security and Resilience

CM4A – Fundamentals of smart grid safety analysis and assurance

CM4B – Fundamentals of smart grid information security analysis and assurance

CM5 – Secure and resilient PLD-based systems

 

Матеріали практикумів (практичні, лабораторні роботи, трейнінги) для здобувачів  освітньо-кваліфікаційного рівня «Доктор філософії»:

CP1 – Formal and Intellectual Methods for System Security and Resilience

CP2 – Security and Resilience of Web and Cloud systems

CP3 – Methods and tools for technical auditing of information security of computer systems and networks

 

Матеріали трейнінгів:

CT1 – Techniques and tools for human-machine interface security and usability assessment

CT2 – Techniques and tools of web applications and networks penetration testing

CT3 – Techniques and tools for evaluation of IT security assurance

Проект Темпус FKTBUM

“Підтримка трикутника знань в Білорусі, Україні та Молдові”
530621TEMPUS120121BGTEMPUSJPGR

Коротка назва та номер проекту:
FKTBUM 543853TEMPUS120131DETEMPUSSMHES

Координатор: Університет м Падерборн, Німеччина
Учасники:
• Жилінський університет, Словаччина
• Латвійський університет м Рига, Латвія
• Білоруський національний технічний університет, Білорусь
• Білоруський національний університет інформатики і радіоелектроніки, Білорусь
• Гомельський державний технічний університет імені П.О. Сухого, Білорусь
• Білоруський державний економічний університет, Білорусь
• Міністерство освіти Республіки Білорусь, Білорусь
• Об'єднаний інститут проблем інформатики Національної академії наук Білорусі, Білорусь
• Науково-технологічна Асоціація Інфопарк. Білорусь
• Національний транспортний університет м Київ, Україна
• Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, Україна
• Ужгородський національний університет, Україна
• Союз ректорів України, Україна
• Міністерство освіти і науки України, Україна
• Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут, Україна
• Молдавська економічна академія, Україна
• Державний аграрний університет Молдови, Республіка Молдова
• Бєльський державний університет імені Алеку Руссо, Республіка Молдова
• Національне агентство інновацій і трансферу технологій, Республіка Молдова
• Науково-технологічний парк "Academica", Республіка Молдова
• Союз ректорів Молдови, Республіка МолдоваМіністерство освіти Республіки Молдова, Республіка Молдова

Формування системи знань у керівників вищих навчальних закладів Білорусі, Молдови та України про сучасні підходи до організації та менеджменту трикутника знань.
Детальний аналіз умов, що створюють перешкоди процесу ефективної інтеграції вищої освіти, досліджень та інновацій в країнах-партнерах.
Розробка заходів з підготовки довгострокового використання результатів проекту та підтримки трикутника знань Білорусі, Молдови та України.
Ініціація національних процесів зі створення правової бази, що сприяє прискоренню процесу інтеграції вищої освіти, досліджень та інновацій в Білорусі, Молдові та Україні.

Дата реалізації:  2013-2017

Проект Tempus Greenco – «Зелений комп’ютинг і комунікації»

Проект Tempus Greenco – "Зелений комп'ютинг і комунікації".
Номер проекту: 530270-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPCR

З 2012 по 2016 рік Донбаський державний технічний університет приймав участь у міжнародному проекті Tempus GreenCo "Зелений комп'ютинг і комунікації"

Національний координатор проекту: Заслужений винахідник України, д.т.н., професор, завідувач кафедри комп’ютерних систем і мереж Національного аерокосмічного університету "ХАІ" Харченко В.С.

Мета і задачі проекту полягають у наступному:

 • Розробка магістерської і докторської програми з «зелених технологій і комунікацій» для українських і російських університетів;
 • Започаткування механізму підвищення кваліфікації для українських і російських викладачів вищої школи;
 • Створення двох IT-інкубаторів для підготовки аспірантів з напрямку "Зелених технологій" в Україні та Росії.

Основні напрямки діяльності проекту:

 • аналіз існуючих та розробка чотирьох навчальних курсів для ОКР "Магістр" і семи навчальних курсів підготовки аспірантів з напрямку зеленого комп’ютингу і комунікацій;
 • підготовка та публікація нових навчальних матеріалів, програм, посібників;
 • закупівля апаратно-програмного забезпечення для розробки навчальних курсів та навчання в кожному партнерському університеті;
 • здійснення перепідготовки викладачів за новою методологією викладання розроблених навчальних курсів;
 • реалізація пілотного навчання студентів за розробленими курсами;
 • здійснення контролю якості проекту та розробка механізмів подальшого розповсюдження результатів проекту.

Партнери за програмою TempusGreenCo: Університет Ньюкасла (Великобританія), Лідс Метрополітен університет (Великобританія), Університет Жиліни (Словаччина), Університет Іоанія (Греція), Інститут інформаційних наук і технологій (Італія), Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут» ім. М.Є. Жуковського (Україна), Одеський національний політехнічний університет (Україна), Донбаський державний технічний університет (Україна), Ужгородський національний університет (Україна), Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАНУ МОН України (Україна), Белгородський національний технічний університет ім. В.Г. Шухова (Російська Федерація), Сєвєро-Кавказький державний технічний університет (Російська Федерація), Пермський національний дослідницький політехнічний університет (Російська Федерація), Саратовський державний університет ім. Н.Г. Чернишевського (Російська Федерація), Інститут проблем точної механіки РАН (Російська Федерація).

Матеріали, що були підготовлені в рамках проекту TempusGreenCo:

Лекційний матеріал

Тренінг-курси

Практикум

Наведені матеріали також лоступні в спеціальному ресурсі "Зелений комп'ютинг і комунікації (GreenCo)" Cистеми електронного навчання ДонДТУ (в режимі гостьового доступу).

Англійська мова для університетів

Британська Рада в Україні.

Мета проекту – зробити внесок у процес якісних змін щодо рівня володіння англійською мовою як викладачів, так і  студентів вищих навчальних закладів України, що дозволить їм брати більш активну участь у заходах на міжнародному рівні.

Цілі проекту –  сприяти процесу нарощування сталого  потенціалу у галузі викладання англійської мови, для покращення володіння англійською мовою до рівня В2/С1 згідно зі шкалою Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти;  сприяти запровадженню стандартів володіння англійською мовою у вищих навчальних закладах України. 

Досягнення цілей здійснюється на основі експертних оцінок та рекомендацій консультантів Британської Ради. 

Впровадження проекту базується на використанні гнучкого та комплексного підходу, враховуючи потреби і цілі певного університету, із залученням трьох основних фокус-груп:

 • Викладачі англійської мови професійного спрямування та англійської мови для академічних цілей;
 • Викладачі фахових дисциплін, що викладають англійською мовою, використовують англійську мову для досліджень чи міжнародної діяльності;

Студенти, для яких знання англійської мови є частиною вимог курсу чи окремого завдання університету (не враховуючи студентів, які вивчають англійську як спеціальність).

DISSEMINATION 1 WHAT IS ESP SEMINAR

DISSEMINATION 2 ESP LESSON PLANNING

Дата реалізації: 2017-2018

Програма Access

Програма малих стипендій з вивчення англійської мови («English Access Microscholarship Program» – скорочено Access).

Посольство США в Україні, PH International (Project Harmony, Inc.), НУО «Фундація «Простір».

Програма Access підтримує безкоштовне навчання на позакласних та інтенсивних заняттях загальною тривалістю від 360 годин для соціально незахищених груп дітей віком 13-15 років, зокрема дітей з малозабезпечених сімей, в т.ч. дітей з особливими потребами здоров’я, дітей-сиріт і дітей, залишених без батьківського піклування, переселенців з зони АТО та ін.

Дата реалізації: 2017-2019

Програма UNITWIN/UNESCO Chairs

Міжнародна кафедра ЮНЕСКО "Духовно-культурні цінності виховання та освіти" в Науково-дослідному Інституті духовного розвитку людини Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Мета: дослідження проблем освіти та виховання як духовного зв'язку поколінь та культур різних народів світу в умовах світових глобалізаційних процесів; взаємодії загальнолюдських і національних цінностей у кроскультурному середовищі; виховання людини-гуманіста, людини духовно-моральної як носія духовно-культурних цінностей.

Дата реалізації: 2009 – нині.

  НДІ Духовного розвитку людини

  Альбом 2014 року українською мовою

  Альбом 2014 року англійською мовою