Print

Участь у міжнародних проектах

 

Проект Темпус

“Підтримка трикутника знань в Білорусі, Україні та Молдові”
530621TEMPUS120121BGTEMPUSJPGR

Коротка назва та номер проекту:
FKTBUM 543853TEMPUS120131DETEMPUSSMHES

Координатор: Університет м Падерборн, Німеччина
Учасники:
• Жилінський університет, Словаччина
• Латвійський університет м Рига, Латвія
• Білоруський національний технічний університет, Білорусь
• Білоруський національний університет інформатики і радіоелектроніки, Білорусь
• Гомельський державний технічний університет імені П.О. Сухого, Білорусь
• Білоруський державний економічний університет, Білорусь
• Міністерство освіти Республіки Білорусь, Білорусь
• Об'єднаний інститут проблем інформатики Національної академії наук Білорусі, Білорусь
• Науково-технологічна Асоціація Інфопарк. Білорусь
• Національний транспортний університет м Київ, Україна
• Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, Україна
• Ужгородський національний університет, Україна
• Союз ректорів України, Україна
• Міністерство освіти і науки України, Україна
• Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут, Україна
• Молдавська економічна академія, Україна
• Державний аграрний університет Молдови, Республіка Молдова
• Бєльський державний університет імені Алеку Руссо, Республіка Молдова
• Національне агентство інновацій і трансферу технологій, Республіка Молдова
• Науково-технологічний парк "Academica", Республіка Молдова
• Союз ректорів Молдови, Республіка МолдоваМіністерство освіти Республіки Молдова, Республіка Молдова

Формування системи знань у керівників вищих навчальних закладів Білорусі, Молдови та України про сучасні підходи до організації та менеджменту трикутника знань.
Детальний аналіз умов, що створюють перешкоди процесу ефективної інтеграції вищої освіти, досліджень та інновацій в країнах-партнерах.
Розробка заходів з підготовки довгострокового використання результатів проекту та підтримки трикутника знань Білорусі, Молдови та України.
Ініціація національних процесів зі створення правової бази, що сприяє прискоренню процесу інтеграції вищої освіти, досліджень та інновацій в Білорусі, Молдові та Україні.

Дата реалізації:  2013-2017

Програма Еразмус+ за напрямом KA2: Розвиток потенціалу вищої освіти

Програма Еразмус+ за напрямом KA2: Розвиток потенціалу вищої освіти / Capacity Building in the Field of Higher Education у сфері «Internet of Things» (Інтернет речей)

Координатор: Університет Ньюкасла (Великобританія).

Координатор від України: Національний аерокосмічний університет "Харківський авіаційний інститут".

Партнери: Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім.Г.Є.Пухова НАН України, Одеський національний політехнічний університет, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Тернопільський національний економічний університет, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля і Запорізький національний технічний університет.

 • Центр комп’ютерних обрахувань (Київ)

Основними завданнями проекту є:

 • забезпечити динамічний розвиток поточних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт для нових застосувань IoT;
 • вирішити основні проблеми, пов'язані з інтеграцією пристроїв з низьким енергоспоживанням з особливою увагою до потреб реального життя на локальному та глобальному рівнях;
 • продемонструвати можливості запропонованих рішень;
 • створити міжнародні магістерські та докторські програми з інтеграції технологій зберігання та обробки даних та  новітніх парадигм IoT.

Гроші гранту витратять на купівлю комп’ютерного обладнання для проведення експериментів.

15.10.2016-15.10.2019

Програма Еразмус+ Проект Aliot

Проект фінансується програмою Erasmus+, яка направлена на сприяння стратегії розвитку Europe 2020 для збільшення робочих місць, соціальної справедливості та інтеграції, та, також, на сприяння ET2020 в рамках стратегії розвитку освіти та професійної підготовки. Програма Erasmus+ також спрямована на сприяння сталого розвитку своїх партнерів в галузі вищої освіти та на сприяння досягнення цілей стратегії розвитку молоді – EU Youth Strategy.

Основні цілі проекту

Спільний проект з розробки навчальних програм реалізує новий підхід до надання освітніх послуг за допомогою постійного зворотного зв'язку з роботодавцями та корекції освітнього процесу, методичного та матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу.

Він також передбачає створення професійної спільноти в галузі інтернету речей (IoT), робототехніки, комп'ютерних мереж і мікроконтролерів. Проект передбачає адаптацію навчальних програм до потреб європейського ринку праці, підвищуючи тим самим можливості академічного та трудового устрою. Нововведення у використанні концепції накопичення і передачі освітніх кредитів (ECTS) і концепції навчання протягом усього життя (LLL).

Сайт проекту Aliot

Програма Еразмус+ за напрямом KA1 International Credit Mobility

Партнер: Сілезський технічний університет, м. Глівіце, Польща

Загальна сума виділених коштів на проекти мобільності з Україною – 7 380 000 євро. Короткотерміновий обмін на основі Міжінституційних угод організують європейські університети спільно з ВНЗ України. Таким чином, 2 220 осіб візьмуть участь у взаємному міжуніверситетському обміні. Планується, що 1 583 стипендіатів отримають можливість навчатись або переймати професійний досвід у Європі. Відповідно, 637 стипендіатів з Європи відвідають Україну для короткотермінового навчання та обміну досвідом

Дата реалізації:  2016-2019

Програма Access

Програма малих стипендій з вивчення англійської мови («English Access Microscholarship Program» – скорочено Access).

Посольство США в Україні, PH International (Project Harmony, Inc.), НУО «Фундація «Простір».

Програма Access підтримує безкоштовне навчання на позакласних та інтенсивних заняттях загальною тривалістю від 360 годин для соціально незахищених груп дітей віком 13-15 років, зокрема дітей з малозабезпечених сімей, в т.ч. дітей з особливими потребами здоров’я, дітей-сиріт і дітей, залишених без батьківського піклування, переселенців з зони АТО та ін.

Дата реалізації: 2017-2019

UNITWIN/UNESCO Chairs Programme

Міжнародна кафедра ЮНЕСКО "Духовно-культурні цінності виховання та освіти" в Науково-дослідному Інституті духовного розвитку людини Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Мета: дослідження проблем освіти та виховання як духовного зв'язку поколінь та культур різних народів світу в умовах світових глобалізаційних процесів; взаємодії загальнолюдських і національних цінностей у кроскультурному середовищі; виховання людини-гуманіста, людини духовно-моральної як носія духовно-культурних цінностей.

Дата реалізації: 2009 – нині.

  НДІ Духовного розвитку людини

  Альбом 2014 року українською мовою

  Альбом 2014 року англійською мовою

Англійська мова для університетів

Британська Рада в Україні.

Мета проекту – зробити внесок у процес якісних змін щодо рівня володіння англійською мовою як викладачів, так і  студентів вищих навчальних закладів України, що дозволить їм брати більш активну участь у заходах на міжнародному рівні.

Цілі проекту –  сприяти процесу нарощування сталого  потенціалу у галузі викладання англійської мови, для покращення володіння англійською мовою до рівня В2/С1 згідно зі шкалою Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти;  сприяти запровадженню стандартів володіння англійською мовою у вищих навчальних закладах України. 

Досягнення цілей здійснюється на основі експертних оцінок та рекомендацій консультантів Британської Ради. 

Впровадження проекту базується на використанні гнучкого та комплексного підходу, враховуючи потреби і цілі певного університету, із залученням трьох основних фокус-груп:

 • Викладачі англійської мови професійного спрямування та англійської мови для академічних цілей;
 • Викладачі фахових дисциплін, що викладають англійською мовою, використовують англійську мову для досліджень чи міжнародної діяльності;

Студенти, для яких знання англійської мови є частиною вимог курсу чи окремого завдання університету (не враховуючи студентів, які вивчають англійську як спеціальність).

DISSEMINATION 1 WHAT IS ESP SEMINAR

DISSEMINATION 2 ESP LESSON PLANNING

Дата реалізації: 2017-2018